Μαθηματικό Λεξικό

Το Μαθηματικό Λεξικό περιλαμβάνει γενική μαθηματική ορολογία και εξειδικευμένο λεξιλόγιο σχετικά με την Άλγεβρα και την Γεωμετρία και αποτελεί το εφαλτήριο για την αφομοίωση του κόσμου των Μαθηματικών και της εφαρμογής τους στην πράξη μέσω ασκήσεων.

Δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση της μετάφρασης ή του ορισμού του μαθηματικού όρου από τα Ελληνικά στα Τουρκικά, τα Φαρσί, τα Ουρντού, και τα Αγγλικά, αλλά προσπαθεί συγχρόνως να συμπεριλάβει όλα τα πιθανά περιβάλλοντα στα οποία θα μπορούσε να εμφανιστεί ο κάθε όρος, ικανοποιώντας ένα ευρύ φάσμα. Με αυτόν τον τρόπο:

  • επιτυγχάνεται πληρέστερη περιγραφή και απόδοση της γλώσσας των Μαθηματικών στην Ελληνική
  • παρουσιάζεται με απλό και ευχάριστο τρόπο η μαθηματική ορολογία και ξεκαθαρίζονται οι έννοιες με τη βοήθεια εικόνων και σχεδίων, ενώ παράλληλα ορίζονται οι σημασίες των συμβόλων και τι εκφράζουν οι τύποι εξυπηρετώντας τις ανάγκες μάθησης
  • αποφεύγεται η σύγχυση που θα προκαλούσε στον δάσκαλο η διαδοχική παράθεση των σημασιών ενός όρου χωρίς επεξηγήσεις και διασαφηνίσεις
  • καλύπτεται ένα μεγάλο κενό στη διδασκαλία των μαθηματικών και των θετικών επιστημών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικότερα στο πλαίσιο ένταξης νέο-αφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών και στην πρόσβασή τους στο αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα της εκπαίδευσης

Για να αγαπήσει το παιδί τις Θετικές Επιστήμες και να ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο της μαθηματικής λογικής, πρέπει η κατανόηση να  γίνει στη μητρική του γλώσσα, με τη χρήση ενός εργαλείου που δύναται να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σταδιακή οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης του παιδιού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ