ΕΝΤΑΞΕΙ – Οδηγός Πολύγλωσσης Υποστήριξης στα Ουκρανικά και στα Ρωσικά

Το «Εντάξει» είναι ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν ουκρανικά και ρωσικά και έχουν μικρό ή μηδενικό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και στα πρώτα βήματα στο ελληνικό σχολείο. Διευκολύνει τους αποδέκτες του:

  • να μπορούν να καταλαβαίνουν απλές εκφράσεις και οδηγίες, να παρουσιάζουν τον εαυτό τους
  • να κατανοούν το βασικό λεξιλόγιο που χρειάζεται στο χώρο του σχολείου, να εκφράζουν ερωτήματα, προβλήματα και αιτήματα για θέματα εκπαίδευσης, διαμονής, μετακίνησης, διατροφής, υγείας
  • να διαβάζουν και να κατανοούν απλά κείμενα, να συμπληρώνουν βασικές φόρμες, όπως μια δήλωση

Περιλαμβάνει χρήσιμες καθημερινές εκφράσεις μεταφρασμένες σε ουκρανικά και ρωσικά, εικονογραφημένο λεξιλόγιο, έναν σύντομο οδηγό γραμματικής και απλές δραστηριότητες εξάσκησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ