ΕΝΤΑΞΕΙ 2 – Οδηγός Πολύγλωσσης Υποστήριξης

Το «ΕΝΤΑΞΕΙ 2» συνιστά ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και διαθέτουν στοιχειώδεις ή βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.

Αποτελεί τη συνέχεια του «ΕΝΤΑΞΕΙ» και καλύπτει το επίπεδο Α2, όπως περιγράφεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας και στις απαιτήσεις υποστήριξης της σχολικής ένταξης.

Ολοκληρώνοντας το «ΕΝΤΑΞΕΙ 2» οι αποδέκτες του καταφέρνουν:

  • να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και γραπτό λόγο, φιλικό και τυπικό,
  • για να επικοινωνούν για καθημερινά ζητήματα
  • για να συμμετέχουν στα μαθήματα στο ελληνικό σχολείο, κατανοώντας τις οδηγίες των δασκάλων
  • να καταλαβαίνουν τα βασικά στοιχεία από το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων
  • να συντάσσουν απλά κείμενα και να κρατούν σημειώσεις στα ελληνικά.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ