Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 7 γλώσσες

Το μικρό λεξικό βασικής επικοινωνίας είναι ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών με άτομα που μιλούν Ελληνικά ή Αγγλικά. Προορίζεται για την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών, καθώς και πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης, τα τρόφιμα, την υγεία και την προστασία. Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για τις γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά. Για να καθίσταται ικανή η αμφίδρομη αλληλεπίδραση, όλα τα λήμματα έχουν αποδοθεί φωνητικά στα Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, Κουρμαντζί, Ουρντού, Τουρκικά και στα Γαλλικά.

Τα επτά μικρά λεξικά διανέμονται δωρεάν στους δικαιούχους. Φάκελοι με τα ίδια κεφάλαια, με αντίστοιχο περιεχόμενο και αντίστροφη φωνητική απόδοση διατίθενται στους Υπεύθυνους Διοίκησης σε Κέντρα Φιλοξενίας για πρόσφυγες, στους παρόχους υπηρεσιών και σε άλλους φορείς σε ανοιχτούς χώρους διαμονής σε όλη τη χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ