Όροι Χρήσης

4/7/2022

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου (στο εξής: ο «Ιστότοπος») υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστότοπου.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Α. Συμβαλλόμενα Μέρη και Ορολογία
1. Η λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου www.accmr.gr (στο εξής: ο «Ιστότοπος») υποστηρίζεται από τον Δήμο Αθηναίων (στο εξής: ο “Φορέας”).
2. Η κατασκευή της ιστοσελίδας χρηματοδοτήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ως μέρος της υποστήριξης που παρέχει από κοινού με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στο Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων και έχει σκοπό, αφενός να αποτελέσει πλατφόρμα για τη φιλοξενία και προβολή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις δράσεις που οργανώνουν Φορείς με και ο Φορέας, και αφετέρου να διευκολύνει εν γένει την υποστήριξη των μελών του Ιστότοπου μέσω εργαλείων διασύνδεσης με άλλους Φορείς και ιδιώτες.
3. Ο Δ.Ο.Μ. και η Υ.Α. δεν συμμερίζονται απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις των συγγραφέων και δεν μπορεί να συναχθεί αποδοχή των θέσεων και των απόψεων αυτών, ως συνέπεια της υποστήριξης που παρείχαν. Ο Δ.Ο.Μ. και η Υ.Α. δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο. Η υποστήριξη δεν συνεπάγεται έκφραση οποιασδήποτε άποψης εκ μέρους του Δ.Ο.Μ. και της Υ.Α. σχετικά με το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, επικράτειας, πόλης ή περιοχής ή των αρχών τους ή σχετικά με τα σύνορά του ή τα όριά τους.
4. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι προσηλωμένος στην αρχή ότι οι ανθρώπινες και ομαλές συνθήκες μετανάστευσης ωφελούν τους μετανάστες και την κοινωνία. Ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για τη μετανάστευση, ο ΔΟΜ ενεργεί με τους εταίρους του στη διεθνή κοινότητα με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των μεταναστών για: την αντιμετώπιση των αυξανόμενων λειτουργικών προκλήσεων για την διαχείριση της μετανάστευσης, την έγκαιρη κατανόηση των θεμάτων της μετανάστευσης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της μετανάστευσης.
5. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι ένας διεθνής οργανισμός με κύριο μέλημα να σώζει ζωές, να προστατεύει τα δικαιώματα και να χτίζει ένα καλύτερο μέλλον για τους πρόσφυγες, για τις εξαναγκαστικά εκτοπισμένες κοινότητες και τους απάτριδες. Η Ύπατη Αρμοστεία εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει ασφάλεια σε μια άλλη χώρα, έχοντας διαφύγει τη βία, τη δίωξη, τον πόλεμο ή την καταστροφή στο σπίτι του.

Για τους σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης νοούνται ως:
i. «Φορείς»: κάθε ένωση – με ή χωρίς νομική προσωπικότητα – που δραστηριοποιείται έμπρακτα εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.
ii. «Ιδιώτες»: κάθε άτομο που εγγράφεται στην πλατφόρμα ώστε να προσφέρει δωρεάν υποστήριξη σε Φορείς κατόπιν αντίστοιχων αιτημάτων υποστήριξης από τους Φορείς.
iii. «Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων»: υπηρεσίες που παρέχονται από τις Διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων ή από δημοσυντήρητες επιχειρήσεις και Φορείς.
iv. «Υπηρεσία»: υπηρεσία που παρέχεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων ή σε όμορους Δήμους από τον Δήμο, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών ή άλλους Φορείς με και νομική μορφή για ένα ικανό χρονικό διάστημα, σε τακτική και συστηματική βάση, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Οι υπηρεσίες σχετίζονται με τις ανάγκες μεταναστών και προσφύγων όπως η στέγαση, η ιατρική μέριμνα, η νομική υποστήριξη, η εκπαίδευση και η μάθηση, και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
v. «Δράση»: Καλέσματα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, ευκαιρίες εκπαίδευσης και άλλες ανακοινώσεις που απευθύνονται σε κατοίκους της Αθήνας, διοργανώνεται από Φορείς με ή χωρίς νομική μορφή (ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών, Δήμος Αθηναίων), σε προσδιορισμένο τόπο και χρόνο, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Η ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας του Ιστότοπου έχει το δικαίωμα να απορρίψει τη δημοσιοποίηση μίας υπηρεσίας ή δράσης στην πλατφόρμα, αν κρίνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία και υιοθετούν πολιτικές διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

vi. «Υποστήριξη»: Η προσφορά ή ζήτηση υποστήριξης (σε είδος, τεχνογνωσία, εθελοντές, χώρο κ.λπ.) προς διευκόλυνση του έργου των Φορέων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας του ACCMR.

vii. «Εργαλείο διασύνδεσης»: η λειτουργία αντιστοίχισης μεταξύ της προσφοράς εκ μέρους των εγγεγραμμένων μελών (Φορείς και ιδιώτες) και των αναγκών των εγγεγραμμένων Φορέων.

Στο πλαίσιο της παροχής της παραπάνω υπηρεσίας, ο Φορέας και οι Διαχειριστές (moderators) έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε χρήστες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Οι εγγραφόμενοι Φορείς και ιδιώτες στην πλατφόρμα του Ιστότοπου, καταχωρώντας αίτημα προφοράς ή ζήτησης υποστήριξης, αποδέχονται αυτόματα ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email) θα σταλούν μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων σε ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους Φορείς ώστε να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Οι εγγραφόμενοι Φορείς και ιδιώτες στην πλατφόρμα του Ιστότοπου, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να λαμβάνουν μηνύματα μέσω της πλατφόρμας από μέλη που ζητούν ή προσφέρουν υποστήριξη (σε είδος, τεχνογνωσία, εθελοντές, χώρο κ.λπ.), αποδέχονται αυτόματα ότι θα γίνει χρήση των στοιχείων επικοινωνίας τους (ενδεικτικά, όνομα τηλέφωνο, email) ώστε να τους κοινοποιηθούν τα στοιχεία Φορέων που ζητούν υποστήριξη.

 

Β. Γενικοί Όροι
1. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον Ιστότοπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του συγκεκριμένου Ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.
2. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε πρόσβαση χρήστη στον Ιστότοπό του ή σε οποιοδήποτε τμήμα του χωρίς προειδοποίηση.
3. Ο Φορέας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει, να περιορίσει ή να διακόψει τον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση και δεν έχει καμία υποχρέωση να λάβει υπόψη τις ανάγκες οποιουδήποτε χρήστη σε σχέση με αυτό.

 

Γ. Πνευματική ιδιοκτησία
1. Ο Φορέας παρέχει όλο το υλικό (τα «υλικά») που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, εγγράφων, λογοτύπων, σχεδίων, οπτικού υλικού, φωτογραφιών και βίντεο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
2. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την ιδιοκτησία των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στον Ιστότοπο. Τα υλικά μπορούν να προβληθούν, να ληφθούν και να εκτυπωθούν μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, χωρίς κανένα δικαίωμα πώλησης, μεταπώλησης, αναδιανομής ή δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτά.
3. Με την αξιοσημείωτη εξαίρεση των μέσων πληροφόρησης, οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής, μετάφρασης, αναπαραγωγής και διανομής, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, απαιτεί τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια του Φορέα.
4. Η άδεια χρήσης υλικών, που δεν ανήκουν στον Φορέα, πρέπει να ζητηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Φορέας δεν είναι κάτοχος των φωτογραφιών και των βίντεο που εκτίθενται σε αυτόν τον Ιστότοπο από τους χρήστες. Για εκείνο το υλικό για το οποίο δε διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα, ο Φορέας έχει λάβει άδεια από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων για να εκθέσει αυτό το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο.
5. Τα βίντεο μπορούν να προβάλλονται, να αναπαράγονται και/ή να μεταδίδονται ελεύθερα χωρίς το δικαίωμα πώλησης ή χρέωσης για τη χρήση τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
6. Τα Δελτία Τύπου και τα ενημερωτικά σημειώματα μπορούν να αναπαραχθούν ελεύθερα χωρίς δικαίωμα πώλησης ή χρέωσης για τη χρήση τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ιστότοπος προσδιορίζεται συγκεκριμένα και σαφώς ως η πηγή των υλικών.
7. Ο Ιστότοπος θα πρέπει να πιστώνεται ως πηγή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Ο χρήστης πρέπει να συμπεριλάβει τη διεύθυνση URL του υλικού, καθώς και την ακόλουθη αναφορά: © Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues.
8. Η αναφορά του Ιστότοπου ως πηγή των υλικών δεν πρέπει να γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε έμμεσα ή ρητά να υποστηρίζει ή να υποδηλώνει έγκριση/χορηγία από τον Φορέα ή συνεργασία με τον Φορέα και τους άλλους Φορείς που απαρτίζουν το δίκτυο του ACCMR.
9. Άλλοι Ιστότοποι ενδέχεται να συνδέονται με τον Ιστότοπο χωρίς να ζητούν την άδειά του. Ωστόσο, αυτοί οι σύνδεσμοι πρέπει να προσδιορίζουν με σαφήνεια τον Ιστότοπο ως την πηγή των πληροφοριών που εμφανίζονται και να διαφυλάσσουν την ακεραιότητα των ιστοσελίδων του χωρίς αλλοίωση.

 

Δ. Ευθύνη του Φορέα για το περιεχόμενο
1. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συμβουλές, απόψεις και δηλώσεις διαφόρων παρόχων πληροφοριών και περιεχομένου. Ο Φορέας δεν αντιπροσωπεύει ούτε υποστηρίζει την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που παρέχεται από οποιονδήποτε πάροχο πληροφοριών ή πάροχο περιεχομένου, οποιονδήποτε χρήστη του Ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Η εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε τέτοια γνώμη, συμβουλή, δήλωση ή άλλη πληροφορία γίνεται με δική του ευθύνη του χρήστη.
2. Ο Φορέας δεν υποστηρίζει απαραιτήτως πολιτικές και πεποιθήσεις οργανισμών και ατόμων που εμφανίζονται σε υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο.
3. Ενώ ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το υλικό που διατίθεται στους ιστοσελίδες του είναι απαλλαγμένο από ιούς λογισμικού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το υλικό είναι απαλλαγμένο από οποιονδήποτε ή όλους τους ιούς λογισμικού. Ο Φορέας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από λογισμικό και σχετικούς κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων των ιών και των “δούρειων ίππων”.
4. Ο Φορέας με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει μέσω του Ιστότοπου, ή άλλων διαδικτυακών τόπων που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψή του και οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον Ιστότοπο, ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται βάσει των χρησιμοποιούμενων πηγών και, κατά περίπτωση, να περιγραφούν γενικώς αποδεκτές πρακτικές, ο Φορέας και οι δικαιοπάροχοι, οι δημιουργοί, οι συντάκτες, οι αναθεωρητές, οι συντελεστές και οι εκδότες τους δεν φέρουν ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή για τις συνέπειες από την εφαρμογή των εν λόγω πληροφοριών και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ενημερότητα, πληρότητα, χρησιμότητα ή ακρίβεια των περιεχομένων του Ιστότοπου.
5. Ο Διαδικτυακός Τόπος προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες για ανάρτηση περιεχομένου και εν γένει παροχή πληροφοριών. Ο Φορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι χρήστες δεν θα τοποθετήσουν στον Ιστότοπο υλικό, το οποίο δύναται να κριθεί ακατάλληλο από τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα των παιδιών ή από οποιονδήποτε τρίτο. Αποτελεί πολιτική του Φορέα να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε χρήστης. Ο Φορέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου ή του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
6. Ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός του Φορέα. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη. Ο Φορέας δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων. Ενδεικτικά, ο Φορέας δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου, δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί, εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.
7. Ο Φορέας δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Εάν ο χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή του Φορέα.
8. Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι τμήμα του Ιστότοπου προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων και ειδικότερα, αν διαπιστώσει την ανάρτηση παρανόμου ή ανακριβούς περιεχομένου, μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], προσδιορίζοντας επακριβώς το τμήμα που θεωρεί προσβλητικό, παράνομο ή ανακριβές και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του. Εάν ο Φορέας λάβει μια συγκεκριμένη και ορισμένη ειδοποίηση για παράνομο περιεχόμενο, και, στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον η ειδοποίηση αποδειχθεί αληθής, θα αποσύρει το περιεχόμενο αυτό.
9. Η απεικόνιση και η χρήση ορίων, γεωγραφικών ονομάτων και σχετικών δεδομένων, που εμφανίζονται σε χάρτες και περιλαμβάνονται σε λίστες, πίνακες, έγγραφα και βάσεις δεδομένων στον Ιστότοπο, δεν εγγυώνται ότι είναι απαλλαγμένα από σφάλματα ούτε υποδηλώνουν κρίση για το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε επικράτειας ή οποιαδήποτε έγκριση ή αποδοχή τέτοιων ορίων από τον Φορέα και τους Φορείς – μέλη του δικτύου.

 

Ε. Χρήση Ιστότοπου
1. Η υπηρεσία της απλής πλοήγησης στον Ιστότοπο προσφέρεται σε κάθε χρήστη, τηρουμένων των παρόντων Όρων Χρήσης.
2. Η υπηρεσία καταχώρησης “Υπηρεσίας”, κατά την ανωτέρω έννοια, παρέχεται μόνο στους λογαριασμούς των Φορέων με , οι οποίοι οφείλουν κατά την υποβολή αίτησης καταχώρησης να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να τηρούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.
3. Η εγγραφή των Φορέων με γίνεται με συμπλήρωση των στοιχείων τους στα σχετικά πεδία του Ιστότοπου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αποστολή ενός κωδικού πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Οι Φορείς με υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα, οποτεδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους, στον Φορέα οποιαδήποτε χρήση του κωδικού τους από τρίτο πρόσωπο χωρίς άδεια του δικαιούχου ή κάθε άλλη παραβίαση του λογαριασμού τους. Παράλληλα οφείλουν να διασφαλίζουν την έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης του Ιστότοπου.
4. Οι Φορείς με είναι απολύτως υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν ως προς τις υπηρεσίες και τις δράσεις που αναρτούν, καθώς και για την έκβαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων αυτών. Ο Φορέας παρέχει μόνο την πλατφόρμα για την ανάρτηση των στοιχείων εκ μέρους των χρηστών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων ή για την ομαλή ή αναμενόμενη ή επιτυχή έκβαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων.
5. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων μέσω του Ιστότοπου υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνον για: α) σκοπούς προώθησης των μη κερδοσκοπικών δράσεων των Φορέων με και β) για ενημέρωσή τους σχετικά με τις εν λόγω δράσεις.
6. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο, μόνον εφόσον δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κι εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό ή πορνογραφικό. Δεν έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο, εφόσον δεν διαθέτουν εξουσία ανάρτησής του στο Διαδίκτυο και σε τέτοιες περιπτώσεις φέρουν ακέραιη την ευθύνη, σε περίπτωση που ο θιγόμενος κινήσει διαδικασίες εναντίον τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του Φορέα για συμμόρφωση σε περίπτωση που υποβληθεί καταγγελία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
7. Η ενεργός συμμετοχή χρήστη με την ανάρτηση υλικού προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό των Όρων Χρήσης.
8. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που θα ανεβάζουν οι χρήστες ελεύθερα και χωρίς άλλη διατύπωση, για σκοπούς προώθησης του Ιστότοπου.
9. Οι χρήστες, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολίτες, Φορείς με και εταιρείες, αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Ιστότοπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Ιστότοπου:

 1. δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του Ιστότοπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,
 2. δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Φορέα ή τρίτων,
 3. δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστότοπου ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Φορέα,
 4. δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Ιστότοπου ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο,
 5. δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τον Φορέα διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο,
 6. δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες),
 7. δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο,
 8. δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Ιστότοπο, σε οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν,
 9. δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή το νόμο,
 10. δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο,
 11. δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, παράνομο, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Ο Φορέας θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,
 12. δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Ιστότοπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,
 13. δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους, και
 14. θα πληροφορούν τον Φορέα αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Ιστότοπου από τρίτους.

10. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου κατά παράβαση των ανωτέρω συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης, στις περιπτώσεις δε αυτές ο Φορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, να αποκλείσει κάποιον χρήστη στερώντας του τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

 

ΣΤ. Διαδικασία αναφοράς για κακή χρήση του Ιστότοπου
1. Κάθε χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να αναφέρει τυχόν προβλήματα σχετικά με την κακή χρήση του Ιστότοπου, όπως ανακριβή στοιχεία για δράσεις, παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης κλπ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Στην έννοια της κακής χρήσης του Ιστότοπου δεν περιλαμβάνονται τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διοργάνωση κάποιας Υπηρεσίας ή Δράσης ή άλλες ενστάσεις για την ίδια την λειτουργία του εκάστοτε Φορέα με .
2. Ο Φορέας δεν διαθέτει προληπτική ευθύνη για το περιεχόμενο του Ιστότοπου, ούτε υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης τυχόν ανακριβών πληροφοριών ή άλλων περιπτώσεων κακής χρήσης του Ιστότοπου. Εφόσον όμως λάβει μια αναφορά για κακή χρήση του Ιστότοπου, έχει την υποχρέωση να εξετάσει το πρόβλημα και, κατά περίπτωση, να αναλάβει μέτρα για την αποκατάστασή του, εφόσον υπάρχει η σχετική πρακτική δυνατότητα.
3. Η αναφορά για κακή χρήση του Ιστότοπου πρέπει να περιέχει σαφή στοιχεία για το πρόβλημα και ιδίως να υποδεικνύει την ακριβή ιστοθέση στην οποία αυτό παρουσιάζεται. Ανώνυμες αναφορές δεν λαμβάνονται υπόψη.
4. Σε περίπτωση που ο Φορέας διαπιστώσει σημαντικό αριθμό βάσιμων αναφορών εναντίον χρήστη του Ιστότοπου, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη.
5. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τόσο τους απλούς χρήστες όσο και τους χρήστες – εκπροσώπους Φορέων με , οι οποίοι εισερχόμενοι στον Ιστότοπο αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.

 

Ζ. Διαγραφή λογαριασμού χρήστη
1. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με κάθε θεμιτό και πρόσφορο τεχνικά μέσο την παροχή των υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και του Ιστότοπου. Δεν έχει όμως αντίστοιχη υποχρέωση διακοπής, καθώς δεν προβλέπεται κανόνας εκ των προτέρων διαρκούς επιτήρησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά ex post facto επέμβασης σε περιπτώσεις αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, πριν την διαγραφή λογαριασμού ακολουθείται η υποχρέωση κλήσης του χρήστη σε προηγούμενη έκθεση των απόψεών του.
2. Ο χρήστης που επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του, αποστέλλει σχετικό email στο [email protected] με θέμα «Διαγραφή λογαριασμού» από το email που έχει δηλώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής και οι διαχειριστές (moderators) διαγράφουν τον λογαριασμό μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

 

Η. Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια
1. O Φορέας δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει τον Ιστότοπο, δύναται να αλλάξει τη μορφή και τη φύση του οποιαδήποτε στιγμή κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια με ή χωρίς ειδοποίηση.
2. Ο Φορέας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου. Ο χρήστης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα του Ιστότοπου μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τη διαθεσιμότητα τρίτων παρόχων πρόσβασης, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς ο χρήστης συμφωνεί ότι ο Φορέας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου.
3. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Φορέας μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Ιστότοπου με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για τον λόγο αυτό ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.
4. Σε κάθε περίπτωση ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Ιστότοπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.
5. Ο Φορέας δεν υποχρεούται ούτε εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη. Επίσης, ο Φορέας δεν εγγυάται ότι τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις του Ιστότοπου θα είναι συμβατές με οποιοδήποτε εξοπλισμό ή εκδόσεις ή εφαρμογές λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών εκδόσεων ή ενημερώσεων του τηλεφώνου, του τάμπλετ, του υπολογιστή ή του λειτουργικού συστήματος) ή θα παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα που παρέχεται τώρα.
6. Για να αναφέρει πιθανά προβλήματα του Ιστότοπου, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Υποστήριξης στη διεύθυνση [email protected].
7. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι o Φορέας δεν έχει καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των σχετικών οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την πληρωμή των συναφών τελών για την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η χρήση του Ιστότοπου από τον χρήστη θα γίνεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του Φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλης μεθόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 

Θ. Περιορισμός Ευθύνης
1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο Φορέας, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι του δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, απώλειας δεδομένων, διαφυγόντων κερδών ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), λόγω ή σε σχέση με: (i) τη χρήση του Ιστότοπου από εγγεγραμμένο χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο (ii) το κόστος ανάκτησης δεδομένων, πληροφοριών ή λογισμικού υποκατάστασης (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση ή απώλεια των δεδομένων χρήστη (iv) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τον Ιστότοπο ή τη χρήση του. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου για την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων.
2. Τυχόν υλικό ή περιεχόμενο που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του Ιστότοπου είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και αυτή η λήψη γίνεται με δική του ευθύνη και ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο υπολογιστικό του σύστημα ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου περιεχομένου ή υλικού.
3. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται αποδεδειγμένα σε πράξεις ή παραλείψεις του Φορέα εκ δόλου ή βαριάς αμέλειας.

 

Ι. Πολιτική Απορρήτου
1. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στον Ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία.
2. Ο Φορέας δεν σκοπεύει ούτε να ζητήσει ούτε να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από κανέναν κάτω των 12 ετών. Άτομα κάτω των 12 ετών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να εισάγουν πληροφορίες στον Ιστότοπο.
3. Η πλατφόρμα του Ιστότοπου υποστηρίζει την προώθηση και προβολή των υπηρεσιών και των δράσεων που υλοποιούνται από Φορείς με και ως εκ τούτου δεν αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”). Ωστόσο, ο Φορέας ενδέχεται να επεξεργάζεται όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του καθώς και όσα οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και το email των ενδιαφερομένων.
4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Φορέα και αποκλειστικά για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο Φορέας έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ο Φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Ο Φορέας δεν προτίθεται να διαβιβάσει ή και να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.
5. Κατ’ εξαίρεση ο Φορέας ενδέχεται να διαβιβάσει ή/και κοινοποιήσει δεδομένα σε τρίτους, για σκοπούς συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωσή του ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις δικαστικές ή άλλες κανονιστικές αρχές.
6. Ο Φορέας ενδέχεται να διαβιβάσει ή/και κοινοποιήσει δεδομένα στον Ιστότοπο www.refugee.info, και συγκεκριμένα – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα- το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων επικοινωνίας των εταιρειών και άλλων Φορέων με , που εγγράφονται στην πλατφόρμα του Ιστότοπου για να καταχωρίσουν πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες/δράσεις τους, και οι οποίοι κατά το στάδιο της καταχώρισης υπηρεσίας, επιλέγουν τον διαμοιρασμό της πληροφορίας με εκπροσώπους του www.refugee.info. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υλοποιούνται από Φορείς με , ως εκ τούτου λογίζεται ότι δεν υφίσταται συλλογή δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”).
7. Επίσης ο Φορέας δύναται να διαβιβάσει ή/και κοινοποιήσει δεδομένα σε εκπροσώπους του www.refugee.info, και συγκεκριμένα – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα- τις υπηρεσίες, το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και το email των εκπροσώπων επικοινωνίας των εταιρειών και άλλων Φορέων με που συμμετέχουν σε έκτακτες χαρτογραφήσεις υπηρεσιών, φιλοξενούμενες σε διαδικτυακές λύσεις εκτός του διακομιστή του Ιστότοπου, ενδεικτικά αναφερόμενης της χαρτογράφησής στον σύνδεσμο https://bit.ly/3daDZJG και τυχόν νέων εκτάκτων χαρτογραφήσεων που θα προκύψουν. Δεδομένου ότι οι ως άνω υπηρεσίες υλοποιούνται από Φορείς με , ως εκ τούτου λογίζεται ότι δεν υφίσταται συλλογή δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”).
8. Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε με τον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας μια φόρμα επικοινωνίας ή έναν σύνδεσμο email, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί στον ιστότοπό μας ούτε θα μεταφερθεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Αντίθετα, αυτά τα δεδομένα θα μας αποσταλούν μέσω ενός πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές μας SMTP προστατεύονται από ένα πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο email κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του Διαδικτύου. Το περιεχόμενο του email αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και τις συσκευές μας.
9. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (Newsletter), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλετε θα προωθηθεί στο Mailchimp που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Το Mailchimp είναι ένας τρίτος επεξεργαστής δεδομένων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του Mailchimp και στη διάθεσή μας για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά να διαγραφεί από τη λίστα αλληλογραφίας. Μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνση email σας παραμένει στη βάση δεδομένων του Mailchimp, θα λαμβάνετε, περιοδικά, ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.
10. Ο Φορέας δεν πουλά, διανέμει ή νοικιάζει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στους Ιστότοπούς του.
11. Ο Ιστότοπος εφαρμόζει μια σειρά από τεχνολογίες και μέτρα ασφαλείας, όπως εργαλεία κρυπτογράφησης και/ή ελέγχου ταυτότητας, προκειμένου να προστατεύονται οι πληροφορίες που διατηρούνται στα συστήματα του Ιστότοπου από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τροποποίηση ή απώλεια.
12. Αν και ο Φορέας εφαρμόζει εύλογα μέσα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους παρέχονται, ο Φορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τα μέτρα ασφαλείας ή να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για ακατάλληλους σκοπούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι καμία μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής. Επομένως, η μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη.
13. Ενώ ο Φορέας έχει έντονο ενδιαφέρον για την ακεραιότητα των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, ιδίως με γνώμονα την αξιοπιστία τους και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και των πληροφοριών πιστωτικών καρτών, δεν παρέχει καμία εγγύηση και συγκεκριμένα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες τους. Ο Φορέας αποποιείται περαιτέρω κάθε ευθύνη, οποιασδήποτε φύσης, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά και με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν προκληθεί, σε σχέση με τη χρήση του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου.

Κ. Διαδικτυακοί Πάροχοι Υπηρεσιών
1. Ο Φορέας βασίζεται σε διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας, ανάλυση επισκεψιμότητας Ιστότοπου, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, διαδικτυακές έρευνες κ.λπ.
2. Ο Φορέας παρακολουθεί τις γενικές τάσεις στη χρήση των ιστοσελίδων του. Ο Φορέας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και τη μέτρηση της δραστηριότητας των ιστοσελίδων προκειμένου να βελτιώσει τη χρησιμότητά τους. Αυτές οι πληροφορίες δεν συνδέονται ποτέ με προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στον Φορέα.
3. Όπως οι περισσότεροι Ιστότοποι, αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να προσδιορίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας. Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική τοποθεσία, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ταυτοποιεί τον χρήστη. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή του χρήστη, αλλά η Google δεν παρέχει πρόσβαση σε αυτήν.
4. Η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του Ιστότοπου περιλαμβάνει τη χρήση cookies, μικρών τμημάτων κώδικα που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες, όπως ο Ιστότοπος που σας παρέπεμψε στο www.accmr.gr, η διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης και ο τύπος του μηχανήματος που χρησιμοποιείτε, καθώς και πληροφορίες πλοήγησης, όπως τα αρχεία που κατεβάζετε, οι σελίδες που επισκέπτεστε καθώς και οι ημερομηνίες/η ώρα αυτών των επισκέψεων.
5. Είστε ελεύθεροι/ες να απορρίψετε τα cookies εάν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αν και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στον Ιστότοπο και μπορεί να σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά πληροφορίες πιο συχνά για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου.

 

Λ. Ενημέρωση για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
1. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
 2. Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
 3. Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
 4. Την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και
 5. την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

2. Ο Φορέας απαντά σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.2472/1997.
3. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Φορέα με email και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
4. Ο Φορέας απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων κοινοποιείται από τον Φορέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
5. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα στο Φορέα μέσω e-mail στη εξής διεύθυνση: [email protected], αναφέροντας την ταυτότητά του (προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής) και στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).

Μ. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασία απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης
1. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και τον Φορέα, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.
2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και τον Φορέα, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με το Φορέα εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο γραπτό μέσο. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη και τον Φορέα.

 

Ν. Αποζημίωση
1. Σε περίπτωση παραβίασης τινός εκ των παρόντων Όρων Χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία του Φορέα.
2. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον Φορέα από κάθε ευθύνη για αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που εγείρεται από οιονδήποτε τρίτο και η οποία οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμό προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους του χρήση του Ιστότοπου ή από παράβαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου.

 

Ξ. Πλήρης συμφωνία – διαιρετότητα
1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, σε συνδυασμό και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Ιστότοπο, αποτελούν την πλήρη, τελική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο εν λόγω όρος θα τροποποιηθεί προκειμένου να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δεν θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

 

Ο. Επικοινωνία
1. Για κάθε απορία, πληροφορία, ερώτημα, διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο ή/και υποβολή παραπόνου οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση: [email protected]. Ο Φορέας προσπαθεί να απαντήσει σε ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να απαντήσει στο καθένα από τα μηνύματα ή στο σύνολό τους.

Π. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
1. Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Το accmr.gr στοχεύει να λάβει εύλογα μέτρα για να σας επιτρέψει να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.
2. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και αν θέλετε να καταργηθούν από τα συστήματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:
· Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς.
· Το δικαίωμα της διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τις πληροφορίες σας εάν αυτές οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.
· Το δικαίωμα ένστασης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
· Το δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
· Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να έχετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων με δομημένη, μηχανικά αναγνώσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή.
· Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν Το espa.com.gr βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσετε σε αυτά τα αιτήματα.
4. Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).