ΕΝΤΑΞΕΙ 3 – Εγχειρίδιο ελληνικής γλώσσας

Δεδομένης της απουσίας προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες των προσφύγων μαθητών, από το 2016 η ΜΕΤΑδραση δημιούργησε το ΕΝΤΑΞΕΙ και στη συνέχεια, το 2018, το ΕΝΤΑΞΕΙ 2.

Τα εγχειρίδια ΕΝΤΑΞΕΙ αποτελούν πολύτιμα εργαλεία πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά, φαρσί, ουκρανικά και ρωσικά, ενώ το 2019 και τα δύο εγχειρίδια έλαβαν έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το «Εντάξει 3» με την πολύτιμη υποστήριξη της UNICEF και του Γιώργου Σιμόπουλου, αποτελεί τη συνέχεια του «Εντάξει» και του «Εντάξει 2». Συνιστά πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και εφήβους, οι οποίοι έχουν ήδη κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Αντιστοιχεί στο Β1 επίπεδο ελληνομάθειας, όπως περιγράφεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας στόχου και στις απαιτήσεις ενίσχυσης της σχολικής ένταξης.

Ολοκληρώνοντας το «Εντάξει 3» θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ελληνική γλώσσα αυτόνομα και αποτελεσματικά σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς σας, θα μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στα μαθήματα του ελληνικού σχολείου, κατανοώντας το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και ανταποκρινόμενοι στις περισσότερες δραστηριότητες. Θα μπορείτε, επίσης, να γράφετε σύντομα κείμενα και να κρατάτε σημειώσεις στα ελληνικά. Ελπίζουμε το «Εντάξει 3» να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας.

Αν επιθυμείτε να λάβετε δωρεάν αντίτυπα του ΕΝΤΑΞΕΙ 3, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εδώ.