Οδηγίες Πλοήγησης

 

 1. Πώς πλοηγούμαι στην πλατφόρμα;

 

α. Σελίδες Μελών: Στις σελίδες ΜΕΛΩΝ εμφανίζονται γενικές πληροφορίες για τους φορείς που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα. Στο κάτω μέρος της εκάστοτε σελίδας εμφανίζονται οι Υπηρεσίες και οι Δράσεις που υλοποιεί ή σχεδιάζει αντίστοιχα ο κάθε φορέας.

β. Σελίδα Υπηρεσιών: στη σελίδα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ βρίσκονται οι Υπηρεσίες που παρέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάσει φίλτρων αλλά και μέσω χάρτη.

γ. Σελίδα Δράσεων: στη σελίδα ΔΡΑΣΕΙΣ βρίσκονται Δράσεις που διοργάνωσαν ή διοργανώνουν μέσα στο επόμενο διάστημα τα εγγεγραμμένα μέλη, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάσει φίλτρων.

δ. Σελίδα Υποστήριξης: στη σελίδα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ αναρτώνται από τα εγγεγραμμένα μέλη τόσο αιτήματα για υποστήριξη όσο και ανακοινώσεις προσφοράς υποστήριξης από εγγεγραμμένους φορείς και ιδιώτες.

ε. Σελίδα Εργαλειοθήκης: στη σελίδα ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ υπάρχουν χρήσιμες εκδόσεις από το δίκτυο μελών και συνεργατών μας όπως έρευνες, οδηγοί και ενημερωτικό υλικό. Παρακαλώ στείλτε το υλικό σας εδώ.

Η πλατφόρμα του ACCMR είναι διαθέσιμη σε ελληνικά και αγγλικά. Μπορείτε να ορίσετε την γλώσσα χρήσης από την επιλογή άνω δεξιά, δίπλα στο εικονίδιο χρήστη.


 1. Σε ποιον απευθύνεται;

 

α. Σε όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή/και προγράμματα προς όφελος της κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων (τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, Διεθνείς Οργανισμοί, άτυπες ομάδες – ομάδες πολιτών, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, φορείς/υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.) και στο προσωπικό τους.

β. Σε φορείς του ιδιωτικού τομέα που θέλουν να υποστηρίξουν υπηρεσίες/προγράμματα.

γ. Σε ιδιώτες που θέλουν να υποστηρίξουν υπηρεσίες/προγράμματα.

Σημείωση: Η πλατφόρμα δεν απευθύνεται άμεσα σε δικαιούχους και ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται θα πρέπει να στοχεύουν κυρίως στη διευκόλυνση άλλων φορέων να παραπέμπουν τους δικαιούχους τους.


 1. Γιατί να γίνω μέλος;

 

Ανεβάζοντας υπηρεσίες, δράσεις και ανακοινώσεις υποστήριξης στην πλατφόρμα, συμβάλλετε:

α. στην ευκολότερη ανταλλαγή πληροφοριών και διαθέσιμων πόρων ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς.

β. στη χαρτογράφηση – καταγραφή υπηρεσιών και δράσεων εντός του αστικού ιστού και ακολούθως στην παραγωγή δεδομένων για τη χάραξη αποτελεσματικότερων πολιτικών.

γ. στη διευκόλυνση της διασύνδεσης ανάμεσα σε όσους παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος των μεταναστών και των προσφύγων και σε όσους θέλουν να υποστηρίξουν αυτές τις ενέργειες.

Σημείωση: Η ιδιότητα μέλους στην ψηφιακή πλατφόρμα του ACCMR δεν συνεπάγεται αυτόματα την εγγραφή ενός φορέα ως μέλους στο Κέντρο Συντονισμού του ΔΑ για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR).


 1. Με ποια ιδιότητα μπορώ να γίνω μέλος;

 

α. Αν είστε φορέας: Μέλη της πλατφόρμας του ACCMR μπορούν να γίνουν τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, φορείς/υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποστηρίξουν οργανώσεις στο πλαίσιο της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης και Ιδρύματα που προωθούν την κοινωνική συνοχή.

Οι φορείς, μπορούν να εγγραφούν με την ιδιότητα του Οργανισμού. Αφού εγγραφούν, μπορούν να ανεβάζουν Υπηρεσίες, Δράσεις και Καταχωρίσεις Υποστήριξης στην πλατφόρμα.

β. Αν είστε ιδιώτης: Οι ιδιώτες μπορούν να γίνουν μέλη στην πλατφόρμα ως Ιδιώτες, κάνοντας εγγραφή με την προσωπική τους ιδιότητα. Οι ιδιώτες υποστηρικτές δεν έχουν δημόσιο προφίλ στη σελίδα Μελών.

Ανάλογα με το αν επέλεξαν να λαμβάνουν μηνύματα από μέλη της πλατφόρμας του ACCMR που ζητούν υποστήριξη, θα ενημερώνονται όταν κάποιος εγγεγραμμένος φορέας επιθυμεί να ζητήσει υποστήριξη ώστε να έρθουν σε επαφή μαζί του.


 1. Πώς γίνομαι μέλος;

 

α. Στο menu που εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα πάνω δεξιά, πατάτε Εγγραφή Μελών και οδηγείστε στην επιλογή  κατηγορίας χρήστη.

β. Μόλις καταχωρίσετε την κατηγορία χρήστη, θα οδηγηθείτε στη φόρμα εγγραφής.

 

Σημείωση: Το κείμενο περιγραφής του χρήστη δεν είναι το σημείο στο οποίο συμπληρώνετε τις υπηρεσίες που παρέχετε. Αυτό προβλέπεται σε δεύτερο στάδιο “ανεβάζοντας” τις υπηρεσίες σας μέσω ειδικής φόρμας.

γ. Αφού καταχωρίσετε τα στοιχεία του Φορέα σας, θα λάβετε μήνυμα στο e-mail σας με τίτλο: «Εγγραφή στην πλατφόρμα ACCMR & Επαλήθευση του email σας».

δ. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας από τον διαχειριστή της πλατφόρμας, θα λάβετε μήνυμα στο e-mail σας με τίτλο: «Ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί».

ε. Είτε εγγραφείτε ως Φορέας είτε ως Ιδιώτης, μπορείτε στη συνέχεια μέσα από την επιλογή Το προφίλ μου να επεξεργάζεστε τα στοιχεία εγγραφής σας, στα ελληνικά και στα αγγλικά.


 1. Τι είναι το e-mail εγγραφής και ο/οι Υπεύθυνος/οι Επικοινωνίας;

 

α. Ο κάθε Φορέας – Μέλος στην πλατφόρμα έχει ένα μοναδικό e-mail εγγραφής/e-mail χρήστη, το οποίο είναι υπεύθυνος να δώσει στο άτομο ή στα άτομα που θα ανεβάζουν και θα διαχειρίζονται τις σχετικές με τις υπηρεσίες και δράσεις του Φορέα πληροφορίες στην πλατφόρμα.

β. Στο e-mail εγγραφής του, ο Φορέας δέχεται αυτοματοποιημένα μηνύματα από το [email protected] σχετικά με τη δραστηριότητά του στην πλατφόρμα, π.χ. μήνυμα ότι η υπηρεσία ή η δράση του έχει καταχωριστεί προς έγκριση. Προτείνεται το συγκεκριμένο e-mail να είναι ένα κεντρικό mail του φορέα ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το άτομο που διαχειρίζεται τον λογαριασμό αδυνατεί να λαμβάνει τα μηνύματα.

γ. Ο/οι Υπεύθυνος/οι που ορίζει ο κάθε φορέας στη φόρμα εγγραφής στο πεδίο «Στοιχεία επικοινωνίας με το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων (ACCMR)», θα είναι το άτομο/τα άτομα με τα οποία το ACCMR θα επικοινωνεί σχετικά με την πλατφόρμα.

δ. Τα μέλη που εγγράφονται ως Ιδιώτες στο accmr.gr, δέχονται επίσης αυτοματοποιημένα μηνύματα στο e-mail εγγραφής τους από το [email protected].


 1. Έκανα εγγραφή. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

 

Μετά την εγγραφή σας πρέπει απαραίτητα να καταχωρίσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας σας.

Μην περιγράφετε τις υπηρεσίες στο κείμενο του προφίλ του φορέα σας, καθώς δεν θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η αναζήτηση υπηρεσιών εμφανίζει μόνο όσες υπηρεσίες έχουν καταχωριστεί στη σχετική φόρμα.

 


 1. Πώς καταχωρίζω και επεξεργάζομαι τις Υπηρεσίες, τις Δράσεις, την Υποστήριξη και την Εργαλειοθήκη μου; 

 

α. Μόλις εγκριθεί ο λογαριασμός του μέλους από τον διαχειριστή της πλατφόρμας, ο εγγεγραμμένος φορέας μπορεί να καταχωρίσει υπηρεσίες, δράσεις, αιτήματα υποστήριξης καθώς και εκδόσεις σας/άλλο υλικό στην Εργαλειοθήκη και να τις επεξεργαστεί μέσα από το μενού επιλογών στην άνω δεξιά πλευρά τις σελίδας.

Τόσο οι νέες καταχωρίσεις όσο και οι τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχουσες καταχωρίσεις, εγκρίνονται και ενεργοποιούνται από τον διαχειριστή της πλατφόρμας.

β. Οι φορείς καλούνται να ανεβάζουν τις υπηρεσίες, τις δράσεις τους και τις ανακοινώσεις υποστήριξης μία φορά και κατά προτίμηση και στις δύο γλώσσες.

γ. Πρόκειται για μια συμμετοχική πλατφόρμα και για αυτό η επιτυχία της εξαρτάται από την επικαιροποίηση υπηρεσιών και δράσεων από τα μέλη της.


 1. Σε τι διαφοροποιούνται οι Υπηρεσίες από τις Δράσεις;

 

αΥπηρεσίες: υπηρεσίες που παρέχονται επί ένα συνεχές χρονικό διάστημα και απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες με στόχο την κάλυψη αναγκών τους στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της νομικής υποστήριξης, της στέγασης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας κ.α.

βΔράσεις: μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες πρωτοβουλίες μικρής διάρκειας, όπως σεμινάρια και εκδηλώσεις που προγραμματίζονται από οργανώσεις και φορείς.


 1. Τι είναι οι Δομές;

 

Αν παρέχετε πολλές υπηρεσίες  σε ένα κέντρο ημέρας, πολυιατρείο ή πολυχώρο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δομή ώστε να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνετε τα ίδια στοιχεία κατά την καταχώριση των υπηρεσιών σας.


 1. Τι είναι η Υποστήριξη;

 

Μία σημαντική δυνατότητα που προσφέρει η πλατφόρμα του ACCMR είναι η διασύνδεση με ιδιώτες, εταιρείες και άλλους φορείς, που επιθυμούν να προσφέρουν υποστήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Αν έχετε ανάγκη από υποστήριξη σε διάφορες μορφές (π.χ. είδος, τεχνογνωσία, οικονομική ενίσχυση, εθελοντές κλπ.) ή επιθυμείτε να προσφέρετε υποστήριξη σε άλλους φορείς/ωφελούμενους που έχουν ανάγκη, μπορείτε να ανεβάσετε τη σχετική ανακοίνωσή σας στην αντίστοιχη σελίδα Υποστήριξη.

Εάν είστε ιδιώτης και επιθυμείτε να παρέχετε υποστήριξη σε εξειδικευμένους φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν εμπεριστατωμένα ενταξιακά προγράμματα, εγγραφείτε και ανεβάστε την προσφορά σας ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί.


 1. Στην καινούργια πλατφόρμα, πού πήγαν τα «Open Calls»;

 

Για την απλοποίηση των διαδικασιών, Δράσεις και Open Calls συγχωνεύτηκαν κάτω από την ευρύτερη κατηγορία ΔΡΑΣΕΙΣ, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και ανοιχτά καλέσματα συμμετοχής σε πρωτοβουλίες σας όπως έρευνες, εργαστήρια, εκδηλώσεις.


 1. Ποιες ακόμα νέες λειτουργίες έχουν προστεθεί στην καινούργια πλατφόρμα;

 

Κατά την καταχώριση υπηρεσιών μπορείτε πλέον:

α. Να δηλώσετε υπηρεσίες που δεν λειτουργούν σε φυσική διεύθυνση.

β. Να δηλώσετε σε εμάς τη διεύθυνση λειτουργίας μιας υπηρεσίας αλλά να μην δημοσιεύεται η διεύθυνση στη σελίδα.

γ. Να δηλώσετε μια υπηρεσία αλλά να μας ζητήσετε να μη τη δημοσιεύσουμε στο σύνολό της.

δ. Να δηλώσετε τη δυναμικότητα εξυπηρέτησης της υπηρεσίας.

ε. Να δηλώσετε τη δυναμικότητα σε διερμηνείς ανά υπηρεσία.

 

Κατά την αναζήτηση υπηρεσιών και δράσεων μπορείτε πλέον:

Να αναζητείτε και με βάση την ομάδα πληθυσμού που αφορά η υπηρεσία, τη γλώσσα εξυπηρέτησης, το δημοτικό διαμέρισμα, το είδος φορέα κ.α.


 1. Συνεργασία με το refugee.info

 

Η πλατφόρμα χαρτογράφησης υπηρεσιών www.refugee.info είναι μια πρωτοβουλία των ΜΚΟ International Rescue Committee και Merci Corps και απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες, με διαθέσιμες πληροφορίες σε αγγλικά, αραβικά, ούρντου, γαλλικά και φαρσί.

Στη φόρμα καταχώρισης υπηρεσιών, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν αν θέλουν να επικοινωνήσει μαζί τους η ομάδα του refugee.info ώστε να ανέβουν και εκεί οι υπηρεσίες τους. Στόχο της διασύνδεσης αποτελεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη μεταφορά πληροφορίας στις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων.


 1. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ACCMR αν ανήκω στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αθηναίων;

 

Η πλατφόρμα του ACCMR αποτελεί πολύτιμο εργαλείο άντλησης πληροφορίας και γνώσης σχετικά με τις προτεραιότητες των φορέων, οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών της Αθήνας. Μέσα από τη δραστηριότητά τους, αναδεικνύουν τις ανάγκες και υποδεικνύουν λύσεις για μια πολυσυλλεκτική και βιώσιμη πόλη.

Οι επιμέρους αντιδημαρχίες, διευθύνσεις και υπηρεσίες μπορούν να αξιοποιούν τη δυνατότητα ανάρτησης υπηρεσιών τους ώστε να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με φορείς και οργανώσεις. Επίσης, μπορούν να αξιοποιούν το εργαλείο υποστήριξης για να προσκαλούν σε συμμετοχή τις δυνάμεις της Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους συμμετέχοντας ενεργά ή προτείνοντας λύσεις.