ΣΧΕΤΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Συντονισμός για την Κοινωνική Ένταξη & Συνοχή

Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Athens Coordination Center for Refugee & Migrant issues – ACCMR) ιδρύθηκε το 2017 με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων.

Το ACCMR είναι ο πρώτος κόμβος συντονισμού σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της κοινωνίας των πολιτών, διεθνών οργανισμών και κεντρικής διοίκησης για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης.

Υποστήριξη

Το Κέντρο Συντονισμού, από τον Απρίλιο του 2020 λειτουργεί με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του Athens Partnership.

Πώς ξεκινήσαμε 

Το ACCMR γεννήθηκε μέσα από τη μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015, η οποία ανέδειξε σημαντικές ελλείψεις αναφορικά με πόρους, δομές και μηχανισμούς ικανούς να διασφαλίσουν τη διαχείριση των ροών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Την περίοδο εκείνη η προσοχή στράφηκε προς τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως του πιο κοντινού στον πολίτη θεσμού, χωρίς όμως να υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο δράσης. Ο Δήμος της Αθήνας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανέπτυξε δομές όπως το ACCMR συντελώντας στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας και προάγοντας θετικές αντιλήψεις.

Σήμερα, η ένταξη αποτελεί πλέον κεντρική πρόκληση για τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος εργάζεται για μια πόλη συμπεριληπτική και βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της. Το ACCMR είναι ο χώρος όπου τα τμήματα του Δήμου συναντιούνται με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και θεσμικούς φορείς και ανταλλάσσουν εμπειρία, πληροφορία, καλές πρακτικές και αναπτύσσουν συνέργειες προς όφελος της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

Μια αναγνωρισμένη Καλή Πρακτική

Το ACCMR έχει λάβει διεθνή αναγνώριση ως ένας καινοτόμος και αποτελεσματικός μηχανισμός συντονισμού που υποστηρίζει την τοπική διοίκηση στη χάραξη πολιτικών. Ενδεικτικά, έχει διακριθεί ως καλή πρακτική από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, το Δίκτυο μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων ”EUROCITIES”, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στο Βέλγιο από τον οποίο μάλιστα αξιοποιήθηκε για τον σχεδιασμό της νέας πλατφόρμας διασύνδεσης εργοδοτών και εργαζόμενων του Γραφείου Απασχόλησης της μητροπολιτικής περιοχής των Βρυξελλών.

ACCMR

Ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο
από 500 επαγγελματίες.

Το ACCMR ξεκίνησε τη λειτουργία του με 35 μέλη ενώ σήμερα αριθμεί 113 φορείς, που εκπροσωπούνται πάνω από 500 επαγγελματίες του χώρου.

Τα μέλη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα οργανισμών όπως Δημοτικές υπηρεσίες και φορείς, τοπικές ΜΚΟ, Διεθνείς ΜΚΟ, Διεθνείς Οργανισμούς, Φόρα Προσφύγων και Μεταναστών, Τμήματα υπουργείων, Εθνικά Θεσμικά Όργανα καθώς και Διεθνή Θεσμικά Όργανα.

Το ACCMR παράλληλα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό 18 ελληνικών δήμων με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του «Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη».

To ACCMR

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Διευκολύνουμε τη συλλογή και τη διάχυση πληροφοριών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ένταξης εντός του Δήμου Αθηναίων.

Αξιοποιούμε την πολύτιμη εμπειρία και γνώση του δικτύου του ACCMR για τον εντοπισμό αναγκών και την ανάπτυξη καλών ενταξιακών πρακτικών.

Προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ Δήμου Αθηναίων, κοινωνίας των πολιτών, διεθνών οργανισμών και κεντρικής διοίκησης με στόχο την ανάπτυξη αλληλοσυμπληρωματικών παρεμβάσεων στον τομέα της ένταξης.

Σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τα μέλη μας και σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες του Δήμου Αθηναίων, εργαλεία και μηχανισμούς για την υποστήριξη φορέων και επαγγελματιών, τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό πολιτικών και την καλύτερη ανταπόκριση του Δήμου σε έκτακτες καταστάσεις.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

Οι 5 Επιτροπές εργασίας του ACCMR συνεδριάζουν μία φορά τον μήνα, την τρέχουσα περίοδο διαδικτυακά λόγω των συνθηκών της COVID-19. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, εκπρόσωποι των φορέων – μελών του ACCMR ανταλλάσσουν πληροφορίες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων, εντοπίζουν κενά και ανάγκες, σχεδιάζουν και διοργανώνουν πρωτοβουλίες που προάγουν την ένταξη στην πόλη, αναπτύσσουν προτάσεις βελτίωσης πολιτικών και παρέχουν χρήσιμα στοιχεία στον Δήμο για την ανάπτυξη δράσεων.

Οι Επιτροπές

  • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων & Πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • Αστικοποίησης & Νομικών ζητημάτων
  • Εκπαίδευσης & Μάθησης
  • Έμφυλης διάστασης του προσφυγικού
  • Υγείας

Το Φόρουμ συνεδριάζει με τη συμμετοχή όλων των φορέων – μελών του ACCMR και των αρμόδιων αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ενημέρωση και τον καθορισμό επόμενων βημάτων.