Διαδικτυακά θεατρικά εργαστήρια για τα Εξάρχεια

Τετάρτη 5.5 19.00-21.00 & Παρασκευή 7.5 19.00-21.00
Τετάρτη 12.5 19.00-21.00 & Παρασκευή 14.5 19.00-21.00

Σας προσκαλούμε στον κύκλο των ψηφιακών θεατρικών εργαστηρίων με θεματική μας αφετηρία τα Εξάρχεια. Χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και αξιοποιώντας τις συνεντεύξεις ανθρώπων των Εξαρχείων, καθώς και τους στίχους και τα τραγούδια που έχουν ήδη δημιουργηθεί, σας περιμένουμε να συν-δημιουργήσουμε το υλικό για την τελική παράσταση του saBarBar, στο πλαίσιο του co-Athens! Εσείς βάζετε το κέφι και την όρεξή σας, ώστε να δημιουργήσουμε μαζί χαρακτήρες, διαλόγους, μικρές σκηνές, αλλά και σόλο δημιουργίες στα τέλη Μαΐου!

Προτείνεται, χωρίς να είναι απαραίτητη, η συμμετοχή και στα τέσσερα εργαστήρια.

Τα θεατρικά εργαστήρια θα διεξαχθούν στα αγγλικά και στα ελληνικά και απευθύνονται σε ανθρώπους από κάθε εθνικότητα, με ενδιαφέρον για τη γειτονιά των Εξαρχείων. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας zoom. Για τη συμμετοχή σας προτείνεται κάποια αντίστοιχη εμπειρία σε θεατρικές διαδικασίες ή εργαστήρια, χωρίς αυτό να είναι προϋπόθεση.

Αν ενδιαφέρεστε παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής.

Προθεσμία αιτήσεων: Τρίτη 4 Μαΐου

Το saBarBar συν-δημιουργήθηκε από τους Μομίνα Αλγκάγκα, Βάσια Βαλκανιώτη, Γιαμάν Γιουναίντ, Φάνη Κατέχο, Άννα Μαγουλιώτη, Κατερίνα Πρωτονοταρίου, Γιώργο Σαχίνη, Μοχάμαντ Ταγιέμπ. Είναι μια συνεργασία της όχι παίζουμε / UrbanDig Project με τη Fabrica Athens μαζί με πρόσφυγες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων Curing the Limbo.

Η δράση αποτελεί μέρος του co-Athens που υλοποιείται από το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων Curing the Limbo, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος UIA.
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://sabarbarproject.wixsite.com/sabarbar
[email protected], fb: Sabarbarproject, τηλ: +30 6985069300

Online theater workshops for Exarcheia

Wednesday 5.5 19.00-21.00 & Friday 7.5 19.00-21.00
Wednesday 12.5 19.00-21.00 & Friday 14.5 19.00-21.00

We invite you to the digital theater workshops with Exarcheia as our thematic starting point. Using digital tools and the interviews of people from Exarcheia, as well as the lyrics and songs that have already been created, we are waiting for you to co-create the material for the final performance of saBarBar! You bring your energy and joy, so as to create characters, dialogues, small scenes, but also solo creations at the end of May!

It is suggested, without being necessary, to participate in all 4 workshops.

The theater workshops will be held in English and Greek and are addressed to people of all nationalities, with an interest in the neighborhood of Exarcheia. Meetings will take place via the zoom platform. For your participation, it is proposed that you have some experience in theatrical processes or workshops, without this being a prerequisite.

If you are interested, please fill out the participation form.

Deadline for applications: Tuesday 4th of May

SaBarBar was jointly created by Momina Algaga, Yaman Junaid, Fanis Katehos, Anna Magoulioti, Katerina Protonotariou, George Sachinis, Mohammad Tayeb and Vassia Valkanioti. A collaboration between UrbanDig Project and Fabrica Athens and participant refugees of the European pilot program of the Municipality of Athens, Curing the Limbo.

The action is part of the co-Athens implemented by the pilot program of the Municipality of Athens Curing the Limbo, through the Athens Development and Destination Management Agency. The program is co-financed by the ERDF, under the UIA program.

For more information: https://sabarbarproject.wixsite.com/sabarbar
[email protected], fb: Sabarbarproject, τηλ: +30 6985069300