Το Παραβάν/ Embroidery workshop

To Παραβάν | Εργαστήριο εργόχειρου

Η κοινότητα της γειτονιάς της Βικτώριας θα ενωθεί δια του διαχωρισμού. Το εργαστήριο θα οδηγηθεί στη δημιουργία ενός συλλογικού γλυπτικού έργου-παραβάν μέσω ατομικών εκφράσεων για τις έννοιες του ταξιδιού, της μετακίνησης, της διαδρομής, του ίχνους και της μετάβασης. Το “παραβάν” θα είναι ένα προϊόν που θα περιλαμβάνει τεχνικές κεντήματος και ραπτικής, εκ των οποίων θα προκύψουν ελεύθερα μοτίβα, όγκοι και σχέδια, μια πολυεπίπεδη και ανάγλυφη επιφάνεια. Ο κάθε συμμετέχων-ουσα του εργαστηρίου θα ιχνηλατήσει με νήματα το δικό του ταξίδι αρμονικά μπλεγμένο με αυτό του διπλανού του. Με το πέρας τους, τα ξεχωριστά ατομικά έργα συλλέγονται και συντίθενται ώστε το ‘’παραβάν’’ που θα πλαισιώσει το καθιστικό του Victoria Square Project, να φτάσει στην τελική μορφή του.
Συνολικός Αριθμός Συμμετεχόντων: 15
Τμήματα: 2
Συναντήσεις: 2 ανά τμήμα

Το εργαστήριο εντάσσεται στον προγραμματισμό του πρώτου κύκλου του co-Living Room. Το co-Living Room αποτελεί μέρος του co-Athens που υλοποιείται από το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης του Δήμου Αθηναίων #CuringtheLimbo μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος UIA.

THE PARAVAN | Embroidery workshop

The co-Living Room Community will be united by separation. The workshop will end up in the creation of common sculpture, a PARAVAN (folding screen) through personal insights around the concepts of travel, movement, route, trail and transition. The PARAVAN will enclose embroidery and sewing techniques, of which free motives, volumes and designs, a multilayer and textured surface will come up . Each participant will trace its personal journey harmoniously intertwined with that of his neighbor. At the end of the workshop, the individual artworks will be collected and composed to the final artwork, THE PARAVAN, which will be installed in the actual Living Room of Victoria Square Project.
Register by sending email at [email protected] with subject “Book my seat | THE PARAVAN” with your contact info (Name/Surname and phone number).
The participants will receive the materials they will need for the workshop from Victoria Square Project (Elpidos 13, Victoria)

Total number of participants: 15

The workshop will be held in Greek, while English translation is available if needed.

The workshop is a part of the co-Living Room project programming. Co-Living Room is part of co-Athens implemented by the European pilot program of the Municipality of Athens Curing the Limbo, through the Athens Development and Destination Management Agency. The program is co-financed by the ERDF, under the UIA program.