Sport for Athens: Αξιοποιώντας τον αθλητισμό ως όχημα για κοινωνική αλλαγή

Πώς μπορεί ο αθλητισμός να κάνει την πόλη μας καλύτερη; Ποιες είναι οι αξίες που μας διδάσκει; Και πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτές τις αξίες, τώρα που η συγκυρία της πανδημίας έχει περιορίσει τις ευκαιρίες μας για άθληση;

Η πρωτοβουλία Sport For Athens επιθυμεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από ένα πρόγραμμα συμμετοχικών δράσεων και σας καλεί στην πρώτη της εκδήλωση, την Παρασκευή 5 Μαρτίου και ώρα 16:00-17:00, μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.

https://organizationearth.my.webex.com/organizationearth.my/j.php?MTID=mb18cba9fe95c2154359c754cec88da19

Password: SportforAthens

Η ομάδα παρέμβασης του Sport for Athens αποτελείται από την Οργάνωση Γη, τη Διογένης ΜΚΟ (περιοδικό δρόμου «σχεδία»), το Syrian-Greek Youth Forum και πρόσφυγες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα Curing the Limbo του Δήμου Αθηναίων. Όραμά της είναι η χρήση και η διάδοση του αθλητισμού ως ένα εργαλείο για θετική κοινωνική αλλαγή, ως ένα μέσο για να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες.

Το Sport For Athens απευθύνεται στις περιοχές του Κολωνού, του Κεραμεικού, του Μεταξουργείου και της Ακαδημίας Πλάτωνος. Στη διάρκεια της υλοποίησής του θα παραχθεί οπτικοακουστικό υλικό, θα διοργανωθούν, μέσω διαδικτύου, διαδραστικά εργαστήρια που αφορούν σε κοινωνικά ζητήματα ενώ, εφόσον καταστεί εφικτό, αθλητικές δραστηριότητες -θα πραγματοποιηθούν στις παραπάνω γειτονιές.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος:

• Θα διοργανωθούν συμμετοχικά εργαστήρια διαπολιτισμικότητας, επαναχρησιμοποίησης υλικών, πράσινης εκπαίδευσης και δημιουργικής γραφής, εστιασμένα σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

• Θα διοργανωθούν διαδικτυακές περιηγήσεις στην πόλη με επίκεντρο τον αθλητισμό

• Θα δημιουργηθούν βίντεο για τη χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου για θετική κοινωνική αλλαγή

• Θα διοργανωθούν αθλητικές εκδηλώσεις στη βάση της μη-βίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας

Η εναρκτήρια εκδήλωση του Sport For Athens περιλαμβάνει παρουσίαση του πλάνου των δράσεων και των φορέων που συμμετέχουν και στοχεύει στην ανοιχτή πρόσκληση των κατοίκων των περιοχών παρέμβασης καθώς και όποιου άλλου ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις δράσεις του προγράμματος.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming και στη σελίδα του Hope Sports στο facebook.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω e-mail στο [email protected].

Η δράση αποτελεί μέρος του coAthens που υλοποιείται από το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων Curing the Limbo μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος UIA.

—————————-

How can sports make our city better? Which are the values it teaches us? And how can we promote those values, now that the pandemic has limited our chances to work out? The Sport for Athens initiative seeks to answer those questions through a program of participatory activities and invites you to its kick-off event, on Friday the 5th of March, 16:00-17:00, through the Cisco Webex platform.

https://organizationearth.my.webex.com/organizationearth.my/j.php?MTID=mb18cba9fe95c2154359c754cec88da19

Password: SportforAthens

The intervention team of the “Sport for Athens” project is consisted of Organization Earth, Diogenis NGO (“shedia” street magazine), Syrian-Greek Youth Forum and refugees taking part in the European pilot program of the City of Athens, Curing the Limbo. Its vision is to use and disseminate sports as a tool for a social positive change, as a means for bringing together people from different backgrounds.

The project will take place in the neighborhoods of Kolonos, Kerameikos, Metaxourgeio and the Academy of Plato. Throughout the project, audio-visual material will be created, interactive online workshops concerning social issues will take place and, if possible, social sport activities will be organized at the areas of intervention.

More specifically, as part of the project’s activities:

• Seminars and workshops on interculturalism, green education, upcycling and creative writing will be held, focused on social issues.

• Online tour guides in the city will take place focusing on the role of sports

• Videos will be created, highlighting the role of sports as a tool for a positive social change

• Sport activities will be organized in the basis of non-violence and diversity acceptance

The kick-off event includes a presentation of the activities’ plan and aims to the connection with the residents of the areas of intervention as well as any other interested individual.

The event will be livestreamed through the present page and though Hope Sports’ Facebook page.

For more about the project, please send an e-mail at [email protected].

The action is part of the co-Athens implemented by the European pilot program of the Municipality of Athens Curing the Limbo, through the Athens Development and Destination Management Agency. The program is co-financed by the ERDF, under the UIA program.