ΒΕ ΙΝ EUROPE PILOTING - Β' Μέρος

Το Be in Europe είναι ένα έργο, το οποίο ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και ασχολείται με την Εκπαίδευση των προσφύγων και  μεταναστών, οι οποίοι προσπαθούν να ενσωματωθούν στα νέα δεδομένα, μέσα από την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη συνεργασία με τους επαγγελματίες που συναναστρέφονται. To πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε δύο συνεδρίες, ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό με ECVET μονάδες.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Ο στόχος του έργου BE IN EUROPE είναι να επιτρέψει σε κάθε πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των πλέον μειονεκτούντων, να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής απασχόλησης.

 

ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Αντώνης Μπέρτος (Ψυχολόγος με μετεκπαίδευση στην «Μη βίαιη επικοινωνία»).