Περίπατος αισθητηριακής χαρτογράφησης στο Δουργούτι

Στο πλαίσιο των μαθημάτων Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας που υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για το πρόγραμμα Curing the Limbo, οι συμμετέχοντες πρόσφυγες του προγράμματος επισκέφτηκαν την περιοχή του Δουργουτίου στον Νέο Κόσμο.

Με την καθοδήγηση της ομάδας UrbanDig Project, πραγματοποίησαν έναν περίπατο αισθητικής χαρτογράφησης στη γειτονιά, με αφετηρία τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Πήγασος».

Οι συμμετέχοντες στον περίπατο είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την περιοχή ανοίγοντας τις αισθήσεις τους στα ερεθίσματα της γειτονιάς, να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους και να συμβάλουν στον εμπλουτισμό και τη διαμόρφωση του ήδη υφιστάμενου ψηφιακού χάρτη της γειτονιάς, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου της ομάδας UrbanDig Project στο Δουργούτι.