Τα συναισθήματα σε Animation

  • Ημερομηνία Διεξαγωγής:

H Εργώ αποτελεί την ΑΜΚΕ που από τον Δεκέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα διεξάγει μια συντονισμένη προσπάθεια ενδυνάμωσης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών, γονέων και επαγγελματιών. Η ομάδα μας συντελείται από εθελοντές, ειδικούς ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς και άλλους επαγγελματίες. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει συνεργαστεί με κοινωνικούς φορείς στην περιοχή της Αθήνας, οι οποίοι αναζητούν υποστήριξη ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν στην ψυχική υγεία των ωφελουμένων και συνεργατών τους.

Με κινητήριες δυνάμεις την αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη, τη χαρά και τη δημιουργικότητα, το παιδί και ο νέος συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση των σημαντικών γεγονότων της ζωής του, διεκδικώντας έτσι με επιτυχία το δικαίωμά του για πρόοδο, ψυχική ευημερία και απαρτίωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Εργώ υλοποιεί καινοτόμα ψυχοπαιδαγωγικά
μοντέλα και παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τις διεθνείς της επιστημονικές συνεργασίες, καθώς και την εμπειρία της στο πεδίο.


Η Εργώ συμμετείχε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα κινηματογραφικής παιδείας και οπτικοακουστικών μέσων για εκπαιδευτές και εμψυχωτές ομάδων που συνεργάζονται με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι απευθύνονται σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες παιδιών και νέων, που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός» .

Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης, η Εργώ υλοποιεί τη διήμερη ψυχοπαιδαγωγική δράση «Τα Συναισθήματα σε Animation» σε ομάδα παιδιών προσφυγικού πληθυσμού με στόχο την διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων τους και την χρήση των οπτικοακουστικών μέσων προς όφελος τους, με τελικό αποτέλεσμα τη παραγωγή μικρού μήκους βίντεο με κινούμενες εικόνες (Animation).

Για την υλοποίηση της δράσης η υλικοτεχνική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας «Καρπός» και ο χώρος διατίθεται από το συνΑθηνά. Συμμετέχουν συντονιστές από την ομάδα Σπόρος.