Stranger in A Strange Land project

Stranger in A Strange Land project

εικαστική έκθεση | performance art | live | party

Επιμέλεια: Ελένη Σαλβαρά, Χριστίνα Παντελάτου, Έφη Αθανασοδημητροπούλου

Διάρκεια έκθεσης: 14 19 Ιουνίου 2019

Ώρες λειτουργίας: 13:00 21:00

Χώρος φιλοξενίας: Σεράφειο του δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη) http://www.serafio.gr/

Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 | Ώρα προσέλευσης: 19:00 | 21:00 Musikaramalive

Είσοδος ελεύθερη

Την έκθεση θα προλογίσει ο Αντιδήμαρχος Μεταναστών, Προσφύγων

και Δημοτικής Αποκέντρωσης κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης

LES ÉCARTÉS

Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία LES ÉCARTÉSδραστηριοποιείται στον χώρο του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης. Ασχολείται με τη διαχείριση, την προστασία και την προώθηση των σύγχρονων καλλιτεχνών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε όσους καλλιτέχνες προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης, δικτύωσης και ένταξης στην καλλιτεχνική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία.

Stranger in A Strange Land project

Συμμετέχουν: Basel Alshekh Ali, ΈλληΒέλλιου, Shaghayegh Farhang, ΑποστόληςΦιλίππου, Yeganeh Gasemi, ΜαργαρίταΓούκου, Jameel Khan, Faisal Khodsuz, Aref Mohammadiyan, ΙωάνναΜυλοπούλου, Muhamad Nakam, Nasta OftheBeASTs, ΦωτεινήΠαπαχατζή, ToniaAinot, Elias Sharifi, ΝίκοςΣαρλής, ΆνναΤσιτσέλη

Το StrangerinAStrangeLandprojectπαρουσιάζει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία (εικαστικά, μουσική, PerformanceArt) προτείνοντας στον επισκέπτη μια νέα πολυσύνθετη εμπειρία με κύριο άξονα το διαπολιτισμικό στοιχείο. Το πρότζεκτ είναι η πρώτη δημόσια δράση του Οργανισμού LES ÉCARTÉSκαι αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών διαφόρων εθνοτήτων (Ελλάδα, Συρία, Ιράν, Αφγανιστάν, Ιράκ, Κουρδιστάν).

Οι καλλιτέχνες πραγματεύονται την έννοια του παράξενου ως συνέπεια του ανοίκειου-ξένου. Στην Έξοδο, ο Μωυσής κατέφυγε στη Γη της Μαδιάμ για να διαφύγει από την οργή του Φαραώ, περιγράφοντας τον εαυτό του ως πάροικο εν γή αλλοτρία (ξένο σε ξένη γη). Ο Οιδίποδας ζούσε ως ξένος στο σπίτι του και ως οικείος μεταξύ ξένων. Οι μικρασιάτες φτάνοντας στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, αντιμετωπίστηκαν από τους γηγενείς ως ανεπιθύμητοι, δυο φορές ξένοι.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες προερχόμενοι από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα και με αφετηρία τις παραπάνω αναφορές, προτείνουν τη δική τους εκδοχή των εννοιών, παρουσιάζοντας στον επισκέπτη έργα που προέκυψαν από τη μεταξύ τους συνεργασία.

Stranger in A Strange Land project

art show | performance art | live | party

Exhibition Curation: Eleni Salvara, Christina Pantelatou, Effie Athanasodimitropoulou

On display: 14 19 of June 2019

Opening hours: 13:00 21:00

Hosted at: Serafio City of Athens (Pireos & Petrou Ralli)
http://www.serafio.gr/

Opening Day: Friday 14 of June 2019 | Doors Open: 19:00 | 21:00 Musikarama live

Admission free

The exhibition will be inaugurated by the Vice-Mayor for Migrants, Refugees and Municipal Decentralization Mr. Lefteris Papagiannakis

LES ÉCARTÉS

LES ÉCARTÉS is a Non-Profit and Non-Governmental Organisation based in Athens, Greece, active in the fields of Culture and Education. It aims to protect, manage and promote the work of contemporary artists and artisans with particular emphasis on those who are socially isolated. The Organization offers opportunities for education, networking and inclusion in the artistic community and the Greek society.


Stranger in A Strange Land project

Participating Artists: Basel Alshekh Ali, Elli Velliou, Shaghayegh Farhang, Apostolis Philipou, Yeganeh Ghasemi, Margarita Goukou, Jameel Khan, Faisal Khodsuz, Aref Mohammadiyan, Ioanna Milopoulou, Muhamad Nakam, Nasta OftheBeASTs, Photini Papahatzi, Tonia Ainot, Elias Sharifi, Nikos Sarlis, Anne Rose Marie Tsitselis.

Stranger in A Strange Land project introduces the work of contemporary artists coming from different art fields (visual arts, music, performance art), proposing to the visitor a new multifaceted experience, focused on the intercultural aspect. The project is the first public introduction of LES ÉCARTÉS Organisation and a collaboration between artists of different ethnicities (Greece, Syria, Iran, Afghanistan, Iraq, Kurdistan).

The artists seek after the meaning of the term strange as an aftermath of the unfamiliar-foreign. In Exodus, Moses fled to Madiam to escape Pharaoh’s wrath, describing himself as Stranger in A Strange Land. Oedipus lived as a stranger in his homeland and as kinsman among strangers. The Greek refugees who fled to mainland Greece after the Asia Minor Catastrophe were unwanted from the locals, feeling twice a stranger.

The participants originating from various cultural backgrounds, having as a starting point the references above, will suggest their own perspective of the concept, presenting to the spectator the work that emerged though their mutual collaboration.