Εγκαίνια Έκθεσης

NEIGHBOURHOOD LIGHT – LOCAL, BEAUTY: VICTORIA SQUARE

Eos Gallery, Χέιδεν 38, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα

Τέσσερις μέρες:

10.05 : Εγκαίνια έκθεσης από τις 19:30 μέχρι τις 22:30
11.05 : 12:00 με 20:30
12.05 : 12:00 με 18:00
13.05 : ημέρα ανοικτή μόνο για τα σχολεία
______________________________________________________

Μια έκθεση φωτογραφίας από γυναίκες εξερευνώντας την γυναικεία ματιά και γιορτάζοντας την δημιουργία ενός διαλόγου.
Η επικεφαλής καλλιτέχνιδα, Anne Marie Slater, (Καναδάς), (Victoria Square Project, Φιλοξενούμενος Καλλιτέχνης) και γυναίκες 16 με 60 χρονών από το Melissa Network για Γυναίκες Μετανάστριες και από το 2ο Γενικό Λύκειο Αθηνών: Θεόδωρος Αγγελόπουλος.
______________________________________________________

Οι φωτογραφίες της έκθεσης NEIGHBOURHOOD LIGHT – LOCAL, BEAUTY επικεντρώνονται στην φωτογραφία, στην κοινωνική αλλαγή και στην γυναικεία ματιά μέσω εικόνων που καταγράφηκαν στις γειτονιές γύρω από την πλατεία Βικτωρίας.

Η έκθεση περιλαμβάνει πορτρέτα γυναικών από γυναίκες, εικόνες αστικού φωτισμού και κατασκευασμένες φωτογραφίες από την επικεφαλής καλλιτέχνιδα Anne Marie Slater, οι οποίες καταγράφουν οπτικά τις γυναίκες μέσα στο αστικό τοπίο της γειτονιάς. Η Slater σχολιάζει αναφερόμενη στις εικόνες από τις γυναίκες. «Η ισότητα των φύλων είναι εμφανείς σε όλα τα είδη και ιδιαίτερα στην παραγωγή εικόνων. Ο τρόπος με τον οποίο οι εικόνες γυναικών δημιουργούνται και παρουσιάζονται στα μέσα, στο διαδίκτυο και στην έντυπη μορφή τους έχει καθοριστική σημασία για την ανάδειξη της ταυτότητας και την ενθάρρυνση της ενδυνάμωσης τόσο των νέων γυναικών όσο και των ευάλωτων κοινοτήτων μεταναστριών. Δημιουργώντας εικόνες γυναικών από γυναίκες μπορεί να είναι συγχρόνως μια συμμετοχική διαδικασία όσο και ένας τρόπος δημιουργίας έργων, τα οποία δημιουργούν χώρο για συζήτηση.»


Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Παρασκευή 10 Μαΐου, 19:00 Εγκαίνια της έκθεσης
Σάββατο 11 Μαΐου, 16:00 – 20:30 ελάτε για τσάι και «Πρόσωπο με πρόσωπο / Συναντήσεις και Διάλογοι Γυναικών»
Κυριακή 12 Μαΐου, 16:00 – 18:00 Συζητήσεις για την φωτογραφία πορτρέτων και τοπίων με την καλλιτέχνιδα Anne Marie Slater
(Δευτέρα 13 Μαΐου, ανοικτά μόνο για τα σχολεία)


Μια παραγωγή του Victoria Square Project και της Anne Marie Slater, Neuron Village (Καναδάς) σε συνεργασία με το 2ο Γενικό Λύκειο Αθηνών: Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Melissa Network και Eos Gallery.

//

NEIGHBOURHOOD LIGHT – LOCAL, BEAUTY: VICTORIA SQUARE

Eos Gallery, Cheiden 38, Victoria Square, Athina

Four days :
10.05 : Opening at 19:30 to 22:30
11.05 : 12:00 to 20:30
12.05 : 12:00 to 18:00
13.05 : School Day

___________________________________________________

An exhibition of photography by women exploring the female gaze and a celebration of conversation.
Lead Artist, Anne Marie Slater, (Canada), (Victoria Square Project, Residency Artist) and women ages 16 to 60 from the Melissa Network for Migrant Women, and the 2nd General Lyceum of Athens: Theodoros Angelopoulos.
____________________________________________________

The photographs in the exhibition NEIGHBOURHOOD LIGHT – LOCAL, BEAUTY
focus on photography, social change, and the female gaze through images taken in the Victoria Square Neighbourhood.

The exhibition features portraits of women by women, urban light images, and constructed photographs by lead artist A.M. Slater that write women visually into neighbourhood public space. Slater commenting on images made by women. “Gender equity is evident in all forms and in particular image making. How images of women are created and represented in media, online and print is key to reflecting the identity and encouraging empowerment with both young women and within vulnerable communities of migrant women. Creating images by women of women can be both participatory and generate artworks that create a space for conversation”.

Conversations over the four days

Friday, May 10, 19:00 Exhibition Opening�
Saturday, May 11, 16:00 – 20:30 “Woman to Woman / Small Conversations”�
Sunday, May 12, 16:00 – 18:00 “Photography conversations about portraits and language” by artist Anne Marie Slater
(Monday, May 13 School day)�


Produced by Victoria Square Project and Anne Marie Slater, Neuron Village (Canada) In cooperation with the 2nd General Lyceum of Athens: Theodoros Angelopoulos, Melissa Network, and Eos Gallery.