Εργαστήριο φωνής

The Beaming Project


“Young for Young” – 50 νέοι και νέες που προέρχονται από τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Πορτογαλία θα αλληλεπιδρούν μέσω της Τέχνης και του Αθλητισμού, προκειμένου να μοιραστούν κίνητρα και εμπειρίες με πρόσφυγες της ίδιας ηλικίας.

Tο “Beaming Project” προτείνει εργαστήρια φωνής, κρουστών και χορού, καθώς επίσης skate, ποδόσφαιρο και καταδύσεις, στοχεύοντας στην οικοδόμηση ενός δικτύου ανθρώπων που έχουν την προθυμία να αναπτύξουν ένα χώρο ειλικρίνειας, αποδοχής, ανταλλαγής και ένταξης.

Δωρεάν και ανοικτό σε όλους και όλες!

Αναλυτικά στην Ελπίδος 13 θα πραγματοποιηθούν:

Τρίτη 23 Απριλίου
4:00-6:00 μμ εργαστήριο φωνής

Τετάρτη 24 Απριλίου
4:00-6:00 μμ εργαστήριο φωνής
6:30-9:00 μμ προβολή ταινίας και γεύμα

Τρίτη 30 Απριλίου
4:00-9:00 μμ συζήτηση νέων, performance στη πλατεία
και μέχι το Victoria Project, προβολή ταινίας και δείπνο.

Πληροφορίες και Αναλυτικό Πρόγραμμα
email: [email protected]
τηλ: 213 044 2783
Roundtable link: https://www.facebook.com/events/408285906620769/

Σας περιμένουμε!

//

“Young for Young” – 50 young people coming from France, Greece, Malta, and Portugal will interact through Art and Sport in order to share incentives and experiences with refugees of the same age.

The “Beaming Project” proposes voice, percussion and dance workshops, as well as skate, football, and diving, in order to build a network of people who have the willingness to develop a space of openness, acceptance, sharing, and inclusion.

Free and open to all!


Program at Elpidos 13:

Tuesday, April 23
4:00-6:00 pm voice workshop

Wednesday, April 24
4:00-6:00 pm voice workshop
6:30-9:00 pm movie screening and meal

Tuesday, April 30
4:00-9:00 pm roundtable of youth, performance on Victoria Square towards Victoria Square Project, movie screening and meal

For any further information contact us by
email: [email protected]
tel: (+30) 213 044 2783
Roundtable link: https://www.facebook.com/events/408285906620769/

Come to join us!