ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΚΟ PRAKSIS

Παροχή δωρεάν Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εξέτασης και ενημέρωσης για μεταδιδόμενα νοσήματα, υλικού για ασφαλή χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών καθώς και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής και παραπομπής σε δημόσιους ή άλλους φορείς σε ευάλωτους πληθυσμούς.