Κοινές προτάσεις από ΜΚΟ για πιο δίκαιες και ανθρώπινες πολιτικές

Δύο χρόνια από την κορύφωση της «προσφυγικής κρίσης» στην Ελλάδα, το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει σταδιακά τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των διαφόρων πτυχών του συστήματος υποδοχής και ενσωμάτωσης. Ως εκ τούτου, πολλές διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που ήρθαν για να συμβάλλουν στην –τότε- κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης αρχίζουν τώρα να μειώνουν σταδιακά τις δραστηριότητές τους ή να προετοιμάζονται για την έξοδο από τη χώρα.