Παιδιά που στερούνται τη γονική φροντίδα σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από το δικό τους

Ο οδηγός με τίτλο Παιδιά που στερούνται τη γονική φροντίδα σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από το δικό τους εκδόθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ  (FRA), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της απόκρισης όλων των φορέων που είναι αρμόδιοι για την προστασία των παιδιών. Ο οδηγός δημοσιεύθηκε ως βασική δράση στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης του 2017 για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Βρείτε τον οδηγό εδώ.