Η Δημοκρατία μέσα από το Δράμα

Το έργο Democracy through Drama ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατική ευαισθητοποίηση των παιδιών και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής σε διαδικασίες εντός και εκτός σχολείου.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τεχνικές δράματος και να «ενεργοποιήσουν» τη φωνή των μαθητών και τη συμμετοχή αυτών στο δημόσιο γίγνεσθαι.

Εγγραφείτε στην Κοινότητα πατώντας τη λειτουργία “Γίνε μέλος”. Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο σε αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, ουγγρικά και φλαμανδικά: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/democracy-through-drama-849147 

Εθνικός συντονιστής του έργου για την Ελλάδα είναι η Ελληνογερμανική Αγωγή (ΕΑ). Εδώ μια λίστα με το ερευνητικό έργο της ΕΑ: https://www.ea.gr/ea/main.asp?id=601&lag=en. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικό ή/και βοήθεια στην εφαρμογή του, απευθυνθείτε στον Στέφανο Χερουβή στα [email protected] & 213 007 0547.