Έκθεση του ΟΟΑΣΑ για την ένταξη των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο

Το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) αναφέρεται στη νέα έκθεση του ΟΟΑΣΑ ως ένα υποσχόμενο παράδειγμα καινοτόμου μηχανισμού συντονισμού σε τοπικό επίπεδο για την προαγωγή της ένταξης.

Η έκθεση, βάσει στατιστικών και ποιοτικών στοιχείων μέσα από έρευνα σε 72 πόλεις, τονίζει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και περιγράφει συγκεκριμένα τι χρειάζεται για τη διαμόρφωση μίας αποτελεσματικής προσέγγισης ένταξης σε τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε την έκθεση: www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350-en