Το Curing the Limbo ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Urban Innovative Actions για να αναπτύξει μια τροχιά ώστε οι πρόσφυγες να βρουν το νέο τους σπίτι μέσω της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της πρόσβασης στη στέγαση. Το έργο συγκέντρωσε τους άξονες της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της συμμετοχής της κοινότητας, αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ αυτών των –κατά τα άλλα συχνά αποσυνδεδεμένων– τομέων.

Το Curing the Limbo πρόσφερε στους δικαιούχους του προγράμματος μια πορεία για να περάσουν από διάφορα στάδια ένταξης: μαθαίνοντας τη γλώσσα, αποκτώντας δεξιότητες για να βρουν δουλειά, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία για την εύρεση και κατοίκηση ενός διαμερίσματος και τη συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες στη γειτονιά που ζουν, οι πρόσφυγες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα σημαντικότερα στοιχεία της αθηναϊκής κοινωνίας. Σε αυτό το έκτο και τελευταίο περιοδικό, ο ειδικός της UIA Levente Polyák εξετάζει τον αντίκτυπο, τη βιωσιμότητα και την κληρονομιά του Curing the Limbo.

Διαβάστε την έκδοση εδώ.