Έρευνα – Κινητικότητα και απασχόληση προσφυγικών πληθυσμών στην ελληνική περιφέρεια

Έρευνα με θέμα «Κινητικότητα και Απασχόληση Προσφυγικών Πληθυσμών στην Ελληνική Περιφέρεια» (Νοέμβριος 2022)

Η έρευνα ποιοτικής ανάλυσης με θέμα «Κινητικότητα και Απασχόληση Προσφυγικών Πληθυσμών στην Ελληνική Περιφέρεια» εκπονήθηκε από τον Δρ. Απόστολο Καψάλη (Πάντειο Πανεπιστήμιο) με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και αποτελεί την πρώτη έρευνα στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη. Η μελέτη εντοπίζει τα κύρια εμπόδια που ακυρώνουν ή αναχαιτίζουν την προοπτική απασχόλησης προσφυγικών πληθυσμών στο εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και προτείνει τρόπους υπέρβασης των ανασταλτικών παραγόντων.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΥΝΟΨΗ