Ένταξη των Προσφύγων και των Αιτούντων Άσυλο στην αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών πόλεων και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων χρειάζονται πραγματιστικές, κατάλληλες και πρακτικές προτάσεις για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η ένταξη των μεταναστών και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές ώστε να ωφεληθούν από τη μετανάστευση.