Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας - Θετική Φωνή

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας - Θετική Φωνή

Website

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, δηλαδή των ατόμων που ζουν με HIV.


Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.


Σύμφωνα με το Καταστατικό του, για την επίτευξη του σκοπού του, ο σύλλογος εργάζεται για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS αλλά και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, εργάζεται για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.