Διαδικτυακή συζήτηση: Υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ Αιτούντων/-ουσών Άσυλο

Το Safe Place International, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή & η Fenix Humanitarian Legal Aid διοργανώνουν την εκδήλωση “Διαδικτυακή συζήτηση: Υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ Αιτούντων/-ουσών Άσυλο“.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παρόχους υπηρεσιών και έχει ως στόχο να:

  • να ενημερώσει σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε LGBTQI+ αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Αθήνα
  • να επιτρέψει να κατανοήσουμε τι είναι ο HIV να ενημερώσει για την υποστήριξη που παρέχεται σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες με HIV στην Αθήνα
  • να αναγνωρίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι LGBTQI+ αιτούντες άσυλο για να ενημερώσει για την κατάλληλη προσέγγιση

Μπορείτε να εγγραφείτε για την εκδήλωση εδώ: https://airtable.com/shrI6NXyDzpgT1Wr8