Εγγραφές στο πρόγραμμα Ένταξης και Ενδυνάμωσης «Κυψέλη» - Παράταση εγγραφών έως 29 Σεπτεμβρίου 2023

Το Πρόγραμμα Ένταξης και Ενδυνάμωσης της IRC, «Κυψέλη», υποστηρίζει νεαρά ενήλικα άτομα από 18 έως 23 ετών με προσφυγικό προφίλ, που διαβιούν στην Αθήνα, ώστε να μεταβούν ομαλότερα στην ενηλικότητα με στόχο την αυτονομία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ολιστικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
  • Εντατικά μαθήματα Ελληνικών (σύνδεση με περαιτέρω ευκαιρίες στην τυπική/άτυπη εκπαίδευση)
  • Εργασιακή Συμβουλευτική (σύνδεση με ευκαιρίες εργασίας)
  • Πρόσβαση σε Επαγγελματική Κατάρτιση με πιθανότητα υποτροφίας
  • Συμβουλευτική για την αναζήτηση στέγασης

Διάρκεια: 3 μήνες

Γλώσσες εξυπηρέτησης: Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Ουρντού, Σομάλι, Ουκρανικά

Προθεσμία εγγραφών για τον 3ο κύκλο: έως 22 Σεπτεμβρίου – Παράταση εγγραφών έως 29 Σεπτεμβρίου 2023

Άμεση πρόσβαση στην αίτηση μπορείτε να έχετε από εδώ!