Οι εγγραφές στον 4ο κύκλο του Προγράμματος Νεανικής Eνδυνάμωσης και Αυτονόμησης της IRC ξεκίνησαν! - Ανοιχτές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου

To Πρόγραμμα Νεανικής Eνδυνάμωσης και Αυτονόμησης της IRC ξεκινά τον 4ο κύκλο του!

Μέσα από το πρόγραμμα υποστηρίζονται νεαρά ενήλικα άτομα από 18 έως 23 ετών με προσφυγικό υπόβαθρο, τα οποία διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σε δομές/διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης για Ασυνόδευτα Παιδιά ή σε επισφαλείς συνθήκες, με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση στην ενηλικότητα και την αυτονομία. Αυτό επιδιώκεται μέσω ολιστικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Μαθήματα Ελληνικών (σύνδεση με περαιτέρω ευκαιρίες στην τυπική/άτυπη εκπαίδευση)

Εργασιακή Συμβουλευτική (σύνδεση με ευκαιρίες εργασίας)

Καθοδήγηση για την Αναζήτηση Στέγασης

Διάρκεια: 6 μήνες

Γλώσσες εξυπηρέτησης: Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Σομάλι, Ουκρανικά

Προθεσμία εγγραφών: 31 Ιανουαρίου

Οι επισυναπτόμενες αφίσες στις γλώσσες που εξυπηρετούμε διαθέτουν QR code για να μεταβείτε στην φόρμα αίτησης. Πρόσβαση μπορείτε να έχετε και από εδώ!


*Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).