Ανοιχτές αιτήσεις / Barista

Ο Barista είναι ένας “καλλιτέχνης”, ο οποίος παρασκευάζει ροφήματα με βάση τον καφέ. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως επαγγελματίες Barista. Η γνώση που θα αποκτήσουν είναι τόσο πρακτική όσο και θεωρητική, καθώς θα τους διδαχθεί η τεχνογνωσία ώστε να ασκήσουν αποτελεσματικά το επάγγελμά τους αλλά θα αποκτήσουν και hands-on εμπειρία δουλεύοντας σε έναν άρτια εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά / Αγγλικά
 • Διάρκεια Προγράμματος: 30 ώρες
 • Διάρκεια Μαθήματος: 3 ώρες
 • Μαθήματα ανά εβδομάδα: 2-3 μαθήματα

Πιθανές Θέσεις Εργασίας

 • Barista
 • Coffee specialist
 • Service
 • Προετοιμασία κρύων πιάτων

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

 • Η ιστορία του καφέ
 • Χώρος εργασίας και ασφάλεια
 • Μηχανή espresso (χειρισμός και καθαρισμός)
 • Τύποι καφέ και προετοιμασία (Ελληνικός, Φίλτρου, Φραπέ, Espresso)
 • Γάλα και παρασκευές
 • Latte art
 • Κρύα κουζίνα