Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για την Ανάπτυξη Οριζόντιων δεξιοτήτων

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για την Ανάπτυξη Οριζόντιων δεξιοτήτων Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία 27-31 Μαΐου 2024

Η Οδύσσεια σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα, από 27 έως και 31 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου On My Feet. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και απευθύνεται σε σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, κοινωνικούς λειτουργούς,
ψυχολόγους, οι οποίοι εργάζονται με νέους 16 – 20 ετών που φοιτούν στο σχολείο ή που απέχουν από την εκπαίδευση ή την εργασία. Τα έξοδα των συμμετεχόντων/ουσών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το ευρωπαϊκό έργο.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με μία σειρά δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, αλλά και να έρθετε σε επαφή με συναδέλφους από την Τσεχία, τη Βουλγαρία και την Ισπανία.
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσετε όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να είστε σε θέση να υλοποιήσετε έναν κύκλο εκπαιδεύσεων που σχετίζονται με τις παραπάνω δεξιότητες. Η πρωτοβουλία αυτή, υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου «On My Feet», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των νέων του σήμερα, που αντιπροσωπεύουν τους ηγέτες, τους πρωτοπόρους και το εργατικό δυναμικό του αύριο. Μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιδιώκει να εφοδιάσει τους νέους με τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και νοοτροπία που χρειάζονται για να ευημερήσουν σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο.

Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας:
● Γνώση αγγλικών
● Να είστε εκπαιδευτικός, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Εργαζόμενος με νέους 16-20
ετών, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος.
● Δυνατότητα συμμετοχής στο σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
● Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να
υλοποιήσουν πιλοτική εκπαίδευση σε τουλάχιστον 10 νέους 16-20 ετών,
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στην διάρκεια της εκπαίδευσής
τους στην Πράγα.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024:
https://forms.gle/hUJbgZDkdJaEeJLv6
Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι υποψήφιοι θα κληθούν σε σύντομη διαδικτυακή συνέντευξη. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κατερίνα Παλαιολόγου στο email: [email protected]