Εργαλειοθήκη για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στην ένταξη ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μία εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να σχεδιάσουν στρατηγικές και προτάσεις για την ένταξη των μεταναστών και να εντοπίσουν τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μία εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να σχεδιάσουν στρατηγικές και προτάσεις για την ένταξη των μεταναστών και να εντοπίσουν τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ. Στόχος της δέσμης εργαλείων είναι να συμβάλει στη δημιουργία στρατηγικών ένταξης σε τοπικό επίπεδο που υποστηρίζονται από τους πόρους της ΕΕ και είναι ακόμα διαθέσιμοι για την ανάπτυξη συνεργιών, στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.

Δείτε Σχετικά Αρχεία