ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ - Αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα

Η έκθεση αναφορικά με τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα συντάχθηκε στο πλαίσιο Πειραματικού Προγράμματος Παρακολούθησης των Διαδικασιών Ασύλου που υλοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Μαρτίου 2017 από τη ΜΚΟ Αίτημα. Δεν αποτελεί μια εξαντλητική παρουσίαση των διαδικασιών ασύλου και των θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο τους.