Δείκτες για την ένταξη των μεταναστών

Η κοινή δημοσίευση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει μια συγκριτική μελέτη, που περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ καθώς και επιλεγμένες χώρες της G20, των αποτελεσμάτων ένταξης των μεταναστών και των παιδιών τους, χρησιμοποιώντας 74 δείκτες που βασίζονται σε τρεις τομείς: συνθήκες διαβίωσης, εμπλοκή των πολιτών και κοινωνική ένταξη.

Η δημοσίευση παρέχει επίσης λεπτομερή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των μεταναστών και των νοικοκυριών. Τρία κεφάλαια είναι αφιερωμένα στην εξέταση των θεμάτων φύλου, των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατεβάστε το pdf εδώ (αγγλικά και γαλλικά).