Υπηρεσία αρχικής υποδοχής και διερμηνείας ΕΣΠ

Φορέας: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Σολωμού 25, Athens, Greece

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 11-07-2024

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Κατόπιν συνεννόησης με τον εξυπηρετούμενο
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΑΡΑΒΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΝΤΑΡΙ ΦΑΡΣΙ ΟΥΡΝΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΛΙΝΓΚΑΛΑ ΣΟΡΑΝΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΣΤΟ

Περιγραφή

Υπηρεσία αρχικής υποδοχής και διερμηνείας Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την υποδοχή, εγγραφή και κατεύθυνση των εξυπηρετούμενων στη Νομική ή την Κοινωνική υπηρεσία του ΕΣΠ, ανάλογα  με τις ανάγκες τους. Η επικοινωνία μεταξύ προσωπικού και εξυπηρετούμενων εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση για τις γλώσσες Νταρί/Φαρσί, Γαλλικά, Αραβικά, Παστού, Ουρντού, Λιγκάλα, Σουαχίλι, Κινκόγκο, Τουρκικά, Κιρμαντζί, Σορανί, Μπαντινί. Η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας του ΕΣΠ αναλαμβάνει την πρώτη επαφή με τους εξυπηρετούμενούς μας. Οι διερμηνείς, μεταφέροντας τα κοινωνικά-ιστορικά-πολιτισμικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε περίπτωση, συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των άλλων δύο Υπηρεσιών, ενώ επίσης συμμετέχουν στις επισκέψεις σε κρατητήρια, δικαστήρια, νοσοκομεία, δομές φιλοξενίας προσφύγων κλπ. Οι διερμηνείς μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εκτός από την Αττική και στη Θεσσαλονίκη.  Αποτελώντας τον πρώτο σταθμό των ανθρώπων που ζητούν την υποστήριξη του ΕΣΠ, η Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας αναλαμβάνει την άμεση εξυπηρέτησή τους. Επιπλέον, οι εξυπηρετούμενοι λαμβάνουν πρωταρχική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών της οργάνωσης. Τέλος, σημαντικός αριθμός φοιτητών από διάφορα ελληνικά Πανεπιστήμια αλλά και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στην Υπηρεσία Αρχικής Υποδοχής και Διερμηνείας ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον χώρο του ασύλου και να εξοικειωθούν με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του ΕΣΠ.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Η Υπηρεσία πρώτης υποδοχής λειτουργεί με εναλλασσόμενη διεπαγγελματική ομάδα, αποτελούμενη από δικηγόρο, κοινωνικό λειτουργό και διερμηνείς διαφόρων γλωσσών και με διαδικασία 6 βημάτων για την εξέταση των αιτημάτων και την παραπομπή σε επιμέρους υπηρεσίες του οργανισμού.


Σύνδεσμος συμμετοχής