Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ΕΣΠ

Φορέας: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Σολωμού 25, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 09-05-2024

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
  • Άτομα χωρίς χαρτιά
  • Επιβιώσαντες/σασες έμφυλης βίας
  • Eπιβιώσαντες/σασες εμπορίας ανθρώπων
  • Επιβιώσαντες/σασες βασανιστηρίων
  • Παιδιά
  • Ασυνόδευτα ανήλικα
  • Οικογένειες
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Κατόπιν συνεννόησης με τον εξυπηρετούμενο
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚOYΡΜΑΝΤΖΙ ΝΤΑΡΙ ΟΥΡΝΤΟΥ ΛΙΝΓΚΑΛΑ ΠΑΣΤΟ ΣΟΡΑΝΙ ΦΑΡΣΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Περιγραφή

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, δραστηριοποιούνται ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών, που παρέχουν συμβουλευτική και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και συγκεκριμένα στις παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες: 1. Άτομα χωρίς έγγραφα, με υπηρεσιακό σημείωμα, αιτούντες άσυλο 2. Άτομα με προσφυγικό καθεστώς (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, με επικουρική προστασία, με ανθρωπιστικό καθεστώς) 3. Επιβιώσαντες/ σες βασανιστηρίων 4. Επιβιώσαντες/ σες έμφυλης βίας 5. Επιβιώσαντες/ σες trafficking 6. Ασυνόδευτοι ανήλικοι 7. Ευάλωτα παιδιά και οικογένειες 8. Άτομα σε κράτηση 9. Άτομα που χρήζουν συνδρομής σχετικά με ζητήματα αστικού και ποινικού δικαίου

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Με ραντεβού