Νομική Συμβουλευτική Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Ε.Σ.

Φορέας: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Είδος Φορέα: Διεθνείς οργανισμοί

Καποδιστρίου 2, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 22-05-2024

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή @ 09:00-15:00
  • Τρίτη @ 13:00-19:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΦΑΡΣΙ ΝΤΑΡΙ ΟΥΡΝΤΟΥ ΠΑΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΡΩΣΙΚΑ

Περιγραφή

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων είναι ένα κοινωνικό κέντρο που λειτουργεί με ολιστική προσέγγιση για την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών υποστήριξης 360 βαθμών προς τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάσταση τους μέσω της παροχής συμβουλών και καθοδήγησης στο δρόμο τους, μέσω των διαδικασιών και των διαθέσιμων υπηρεσιών που παρέχει. Για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, το Πολυδύναμο παρέχει υπηρεσίες και καθοδήγηση για να τους στηρίξει στο ταξίδι της αποτελεσματικότερης ένταξης στην ελληνική κοινωνία – συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των απαραίτητων εγγράφων και τεκμηρίωσης για να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση και σε κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και την ιατρική περίθαλψη στην ελληνική κοινωνία. Η προσέγγιση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Πολυδύναμο αποσκοπεί στην οικοδόμηση της ανεκτικότητας των μεταναστών και στην ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να επανεξετάσουν τις ατομικές τους ανάγκες και να κάνουν τις δικές τους επιλογές ώστε να ανακτήσουν αυτονομία στην καθημερινή τους ζωή. Ειδικότερα: Η Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών είναι μια υπηρεσία παροχής νομικής πληροφόρησης, που παρέχει κατευθύνσεις και ενημέρωση σχετικά με τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας του ασύλου. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία παρέχει: πληροφορίες για τη διαδικασία πριν το αίτημα για άσυλο, πληροφορίες για τη συνέντευξη, τη διαδικασία και τα δικαιώματα του αιτούντα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εξέτασης του ασύλου, πληροφορίες και εξυπηρέτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, καρτών ανεργίας, καρτών μέσων μαζικής μεταφοράς, πληροφορίες για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, πληροφορίες για αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τη διαδικασία ένταξης (έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, κοινωνικά επιδόματα, απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας κά), παραπομπές σε άλλες οργανώσεις για νομική εκπροσώπηση ανάλογα με την υπόθεση, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και ανάλογα με το αίτημά τους, πληροφορίες για μετανάστες που δεν καλύπτονται από τη διαδικασία ασύλου, πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών στην Ελλάδα (υγεία, κοινωνικά θέματα, εργασία, θέματα σχετικά με τα παιδιά κά).

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων. Κάθε Τρίτη η υπηρεσία δέχεται  κοινό κατά τις απογευματινές ώρες 13.00-19.00