Κινητή Μονάδα Υγείας Ε.Ε

Φορέας: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Είδος Φορέα: Διεθνείς οργανισμοί

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 15-10-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 15:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΦΑΡΣΙ

Περιγραφή

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα είναι μια πρωτοβουλία του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παροχή Βασικών Υπηρεσιών Υγείας, Δράσεων Προαγωγής της Υγείας και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε άλλες υπηρεσίες υγείας των μεταναστών, των προσφύγων και τοπικών ευάλωτων πληθυσμών στην αστική ζώνη της Αττικής. Η Κινητή Μονάδα θα συντονίζει με άλλους φορείς (ΜΚΟ ή Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες) την παραπομπή ασθενών σε δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας για περαιτέρω αξιολόγηση ή θεραπεία.

Η Κινητή Μονάδα συντονίζεται με τις υπηρεσίες Συνοδείας του Ερυθρού Σταυρού για να διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών σε άλλες υπηρεσίες υγείας.

Ομάδα: Γενικός Ιατρός, Νοσηλεύτρια και Διερμηνέας Αραβικών.

Υπηρεσίες: Συμβουλές υγείας, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παροχή φαρμάκων, δράσεις προαγωγής της υγείας, παραπομπές, σημείο πληροφοριών.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δράσης δημοσιεύεται εδώ:

http://hrcurbanarea.blogspot.com/p/know-our-timetable.html

Παραπομπές:
Τηλέφωνο: +30 210 691 0143
Email: [email protected]