Union Migrant Net: Η Αθήνα θέτει την ένταξη των γυναικών πολιτών τρίτων χωρών στο επίκεντρο  

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UnionMigrantNet, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τη Δομή Μεταναστών EKA του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας διοργάνωσαν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022  συνέδριο με θέμα την έμφυλη διάσταση της πρόσβασης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.

Το διεθνές συνέδριο, που αποτέλεσε την τελική διοργάνωση από την πλευρά της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος UnionMigrantNet, πραγματοποιήθηκε μετά από τρία ολόκληρα χρόνια γόνιμης συνεργασίας μεταξύ διεθνών και τοπικών εταίρων, όπως συνδικάτα, δημοτικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα UnionMigrantNet ενώνει δήμους της Ευρώπης και τα συνδικάτα τους σε σχέση με την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας και την απασχολησιμότητα. 

«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να βρουν τι θέλουν και τι μπορούν να κάνουν και να τους δώσουμε και τις διεξόδους να το κάνουν. Για τον λόγο αυτό δουλεύουμε  μαζί  με τα συνδικάτα και με τους παραγωγικούς φορείς», μας είπε η κα Μελίνα Δασκαλάκη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, η οποία επίσης σημείωσε: «Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να ανταλλάξουμε πρακτικές ώστε αυτό που κάνουμε να το κάνουμε καλύτερα, να μοιραστούμε ιδέες και να αναπτύξουμε ένα δίκτυο μέσα από το οποίο να μπορεί να μαθαίνει ο ένας από τον άλλο και να βοηθάει ο ένας τον άλλο».

Μία πολυσυλλεκτική συνάντηση 

Το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής εμπειρίας στα πεδία της μετανάστευσης, της ένταξης και του φύλου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), ελληνικών και δημόσιων αρχών και μελών των εθνικών σημείων επαφής του δικτύου UnionMigrantNet των συνδικάτων της Σλοβενίας, Βουλγαρίας, Ιταλίας, Γερμανίας και του Βελγίου, καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάστηκαν οι σχετικές δράσεις του ΚΕΜ, το νέο πρόγραμμα ENFEM καθώς και το σημαντικό έργο του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων. Επίσης, αναδείχτηκε το έργο της  Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και του Δικτύου Μεταναστριών στην Ελλάδα «Μέλισσα».

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών συνδικάτων, της Δομής Μεταναστών ΕΚΑ και του Οργανισμού Generation 2.0 RED.

«Αμοιβαία Μάθηση»  για την ένταξη 

Η συμβολή της Αθήνας στο πρόγραμμα περιλαμβάνει και τη διοργάνωση μίας εξαιρετικά καρποφόρας επίσκεψης εργασίας στο πλαίσιο του σκέλους «αμοιβαίας μάθησης» του έργου, σε συνεργασία με τη Δομή Μεταναστών EKA του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας και τον Οργανισμό Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2022.

Mέλη συνδικάτων και δήμων της Ιταλίας και της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC, City of Milan, Municipality of Pordenone, FISASCAT & ANOLF CISL Milano Metropoli & ANOLF Nazionale, ANOLF Regionale FVG and CSIR, FVGCARINZIA) ήρθαν στην Αθήνα, επισκέφτηκαν τον Δήμο Αθηναίων και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, και αντάλλαξαν καλές πρακτικές, μέσα και μέτρα που μπορούν να τύχουν εφαρμογής στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι συμμετέχοντες γνώρισαν δομές του Δήμου Αθηναίων και άλλων φορέων όπως το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων (ΚΕΜ), το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (Solidarity Now), το ADAMA Center (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων κ.α

Η δράση προσέγγισε την ένταξη από δύο πλευρές  τόσο αυτή των δημόσιων φορέων όσο και αυτή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των συνδικάτων, τονίζοντας τα οφέλη της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Από τη συνάντηση αυτή, προέκυψε ένα ΒΙΝΤΕΟ μέσα από το οποίο μπορείτε να γνωρίσετε όλους τους συντελεστές του προγράμματος. Δείτε τοεδώ (Facebook link).

* Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα UMN

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα UMN βασίζεται στο ήδη υπάρχον ευρωπαϊκό δίκτυο συνδικαλιστικών οργανώσεων (UMN)  της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), που παρέχουν υπηρεσίες σε υπηκόους τρίτων χωρών σε επίπεδο Ε.Ε., και ταυτόχρονα ενισχύει, επικαιροποιεί και βελτιώνει το δίκτυο μέσω της προώθησης συνεργασιών με τις τοπικές αρχές αρμόδιες για θέματα υποδοχής και ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την ένταξη μεταξύ 9 μελών του UMN και 8 τοπικών αρχών από πέντε χώρες της ΕΕ, συγκεκριμένα το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Το ειδικό βάρος του συγκεκριμένου προγράμματος αφορά στην ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.

Από την Ελλάδα οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι: ο Δήμος Αθηναίων, η Δομή Μεταναστών EKA του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας και ο Οργανισμός Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity . Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, θα ολοκληρωνόταν τον Μάιο του 2022, αλλά πήρε παράταση έως τον Νοέμβριο του 2022.

Φωτογραφίες, Βίντεο: © 2022 ΕΚΑ