Σύντομο ενημερωτικό υλικό από το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, που περιέχει φυλλάδια σε αγγλικά, γαλλικά, φαρσί, και αραβικά…