Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων: Χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. για τον εμβολιασμό κατά της COVID -19

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων αυξάνει τις υπηρεσίες του και χορηγεί Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) για τη διενέργεια του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά (πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής, κτλ). Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και ώρες 9πμ-5μμ το ΚΕΜ θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα προσφέρονται κανονικά τις υπόλοιπες μέρες.

Για τη διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων παρέχεται διερμηνεία στα αγγλικά και ουρντού.

Παρακαλούνται οι φορείς οι οποίοι θέλουν να παραπέμψουν ενδιαφερόμενους για έκδοση Π.Α.Μ.Κ.Α. να επικοινωνούν πρώτα με το ΚΕΜ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected]

Το ΚΕΜ το προσεχές διάστημα, και αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, θα ξεκινήσει να χορηγεί και Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 για όσους εντάχθηκαν στη διαδικασία του Π.Α.Μ.Κ.Α. Για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού είναι αναγκαία η προσκόμιση ταυτοποιητικού εγγράφου.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών- ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για κοινωνικά δικαιώματα- σε πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας) με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική τους ένταξη.

Αναλυτικά, οι υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΕΜ είναι οι ακόλουθες:

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη /Συμβουλευτική.
  • Νομική συμβουλευτική.
  • Υποβολή αιτήσεων για κοινωνικές παροχές, όπως: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επίδομα ενοικίου, επιδόματα αναπηρίας κτλ.
  • Παροχή πληροφοριών/ Υποστήριξη σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες, ΑΦΜ, κάρτα ΟΑΕΔ και λοιπά έγγραφα.
  • Αίτηση για στέγαση αιτούντων άσυλο.
  • Δικτύωση-Παραπομπή αιτημάτων σε αρμόδιες δομές, υπηρεσίες, φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

Οι δράσεις του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΚEM μπορείτε να επικοινωνείτε στο [email protected] – υπόψη κ. Αθηνάς Βρακατσέλη, υπεύθυνης Δημοσιότητας.