Social Hackers Academy

Social Hackers Academy

Website

Η Social Hackers Academy (SHA) είναι ένας εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017. Αποστολή μας είναι να εκπαιδεύσουμε, να ενσωματώσουμε και να βρούμε απασχόληση για άτομα από ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των μακροχρόνια ανέργων πολιτών και των ατόμων με αναπηρίες. Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα των υπολογιστών και του προγραμματισμού, για να παρέχουμε στους μαθητές μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες να αποκτήσουν απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας. Οι σπουδαστές μας μαθαίνουν πώς να δημιουργούν ιστότοπους και εφαρμογές για το Διαδίκτυο και μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές σε εταιρείες τεχνολογίας.

Τα βασικά μαθήματα που προσφέρουμε, περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα εκμάθησης στον κωδικά (οι μαθητές μας μαθαίνουν να κατασκευάζουν ιστοσελίδες και εφαρμογές για το Internet)

Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται σε συνεργασία με σχολεία από όλη την Ευρώπη ("Hack Your Future") και διαρκεί 7 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές απευθύνονται εδώ και μετά περνούν μέσα από μια έντονη διαδικασία υποβολής αίτησης που μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Οι οδηγίες σχετικά με την διαδικασία συ,μπλήρωσης της αίτησης, εξηγούνται μέσω mail, μόλις ο μαθητής συμπληρωσει τηην φόρμα ενδιαφέροντος. Το μάθημα είναι δωρεάν, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής (φορητοί υπολογιστές). Διαλέξεις δίνονται από επαγγελματίες προγραμματιστές και οι τάξεις λαμβάνουν χώρα 3 φορές / εβδομάδα, 6-8 μ.μ. ή 8-10 μ.μ.

Πρόγραμμα εκμάθησης σε βασική χρήση υπολογιστή

Το μάθημα προσφέρεται σε άτομα με ελάχιστη εμπειρία σε τεχνολογικά εργαλεία, παρέχοντας μια σταθερή εισαγωγή στους υπολογιστές. Η τάξη και ο εξοπλισμός πληροφορικής (laptops) που χρειάζονται, παρέχονται δωρεάν στους μαθητές. Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 20 ώρες και εκπαιδεύει τους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν εφαρμογές, όπως το Microsoft Office, Google Calendar, Mail κ.λπ. Τα μαθήματα παραδίδονται από καθηγητές που είναι έμπειροι με υπολογιστές και εξοικειωμένοι με την εργασία με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.