Οργάνωση Γη

Οργάνωση Γη

Website

Η Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2010. Στόχος της η εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας βιωματική μη τυπική εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες. Μέσω βιωματικών εμπειριών, δράσεων και μάθησης η Οργάνωση Γη προσφέρει τα ερεθίσματα ώστε ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από την καθημερινή του δραστηριότητα, να εντοπίζει και να υιοθετεί στάσεις και συμπεριφορές που συνεισφέρουν στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στη συλλογική ευημερία και βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων, με τελικό στόχο την καλλιέργεια και διάδοση της έννοιας της Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Νοημοσύνης, δηλαδή μίας νέας συλλογικής αντίληψης και συμπεριφοράς σχετικά με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Προγράμματα της Οργάνωσης Γη εφαρμόζονται σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, με έμφαση στα Σχολεία, σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και στο Πρότυπο Κέντρο Περιβαλλοντικής Μάθησης που δημιούργησε η Οργάνωση στο Ίλιον-Αττικής, με την ονομασία «Κέντρο της Γης». Για την υλοποίηση τους, η Οργάνωση Γη έχει εδραιώσει συνεργασίες με εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, και πλήθος οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών εντός κι εκτός Ελλάδος.

Οι Δράσεις της Οργάνωσης Γη εξελίσσονται πάνω σε 3 βασικούς άξονες:

-Προγράμματα Περιβαλλοντικής Δράσης & Μάθησης

-Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων, Ατόμων με Αναπηρία, Μακροχρόνιων Ανέργων

-Προγράμματα Εκκίνησης & Υποστήριξης της Κοινωνικής & Ωφέλιμης για την Γη και τον Άνθρωπο Επιχειρηματικότητας

Το 2016, η Διεθνή Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IUCN), ανάμεσα σε 107 υποψηφιότητες από 42 χώρες, ανέδειξε τον αστικό-βιολογικό-συλλογικό-εκπαιδευτικό λαχανόκηπο της Οργάνωσης Γη στη Αττική, ως την καλύτερη πρωτοβουλία σύνδεσης του ανθρώπου με τη φύση παγκοσμίως (#Nature4all). Εκτός από το Κέντρο της Γης, προγράμματα #Nature4all υλοποιούνται και στη Δομή Φιλοξενίας του Σκαραμαγκά στο χώρο του θερμοκηπίου της Οργάνωσης Γη για παιδιά και ενήλικες με απώτερο στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη δημιουργική ενασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την περαιτέρω κοινωνικοποίηση.

Τον Ιανουάριο του 2018, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ελλάδος, βράβευσε το Δ.Σ. της Οργάνωσης Γη για την πρωτοβουλία «Αθλητική Ελπίδα Προσφύγων», τον 1ο αθλητικό σύλλογο που απαρτίζεται από αθλητές με την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του αιτούμενου άσυλο στην Ελλάδα. Η Αθλητική Ελπίδα Προσφύγων δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2016 από την Οργάνωση Γη και είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα ενηλίκων που αποτελείται από πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν σε οργανωμένες Δομές Φιλοξενίας και διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Απώτερος στόχος της Οργάνωσης Γη είναι η ομαλή κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση μέσω αθλητικών προγραμμάτων τόσο για ενηλίκους όσο και για παιδιά.