Δωρεάν δράσεις αστικής βιολογικής καλλιέργειας για πρόσφυγες και μετανάστες.

Η Οργάνωση Γη υλοποιεί δωρεάν δράσεις αστικής βιολογικής καλλιέργειας για πρόσφυγες και μετανάστες.

Ενδεικτικές θεματικές: καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βιολογικών λαχανικών, κατασκευή παρτεριών, κομποστοποίηση κτλ.

Διάρκεια: 2 ώρες ανά εργαστήριο.

Χώρος Διεξαγωγής: «Κέντρο της Γης» & Ταρατσόκηπος του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών “ο Ήφαιστος”

Ο σκοπός των δράσεων είναι η σύνδεση των συμμετεχόντων με τη Φύση και η προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης  μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο της συμμετοχής σε δράσεις αστικής καλλιέργειας.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο « Δράσεις Αστικής Καλλιέργειας για Προσφυγές και Μετανάστες» το οποίο χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθηνά.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω email στο vickie@organizationearth.org ή καλέστε στο 210 23 25 380

For English follow this link.