Έρευνα της HIAS και της IRC για τη νομική και ψυχική κατάσταση των ατόμων που κινούνται στην Ελλάδα

Η HIAS και η IRC διεξάγουν έρευνα για τη νομική και ψυχική κατάσταση των ατόμων που κινούνται στην Ελλάδα.

Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με

α) την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και το νομικό καθεστώς και

β) την κατάσταση της ψυχικής υγείας των αιτούντων ή/και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται και τα δεδομένα που θα εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν σε μια δημόσια έκθεση για να ασκηθεί πίεση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βελτιώσουν τις σχετικές διαδικασίες και υπηρεσίες για δικαιούχους και αιτούντες διεθνή προστασία στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις που παρέχονται δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν άλλο εκτός της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας HIAS-IRC και είναι εντελώς ανώνυμες.

Gallery