Διαδικτυακή Επιμόρφωση "Ολιστική Εκπαιδευτική Μέθοδος για παιδιά 3-11 ετών"

Kατάρτιση εκπαιδευτικών με στόχο την προώθηση της “Ολιστικής Εκπαιδευτικής Μεθόδου για παιδιά 3-11 ετών” που δημιουργήθηκε από την IRC Ελλάδας για την προώθηση της ψυχοκοινωνικής μάθησης των παιδιών και την προστασία αυτών από Δυσμενείς Παιδικές Εμπειρίες και Τοξικό Στρες.

Το διακρατικό έργο REEC υλοποιείται στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Μιλάνου με κύριο στόχο να παρέχει σε παιδιά προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, προστασία από κάθε μορφή κακοποίησης, καθώς και να προωθήσει την ευνοϊκή ανάπτυξή τους μέσα σε ένα προστατευτικό περιβάλλον, με τη σύμπραξη σχολείων, γονέων/κηδεμόνων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας στην κοινότητα.

Το έργο συντονίζεται από την Terre des hommes (Tdh) Hellas σε συνεργασία με την International Rescue Committee (IRC) Hellas και τον Δήμο του Μιλάνου, και υλοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο πατώντας το σύνδεσμο: https://eu.rescue.org/article/reec-reinforce-educators-empower-children-against-child-abuse-greece-and-italy
 
Σύνδεσμος εγγραφής: 
Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Project Assistant της IRC Hellas, Άννα Κωνσταντίνου στο:

Το REEC συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»