Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκου προγράμματος Erasmus+ “Social Inclusion of the Visually Impaired students through STEM projects”

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκου προγράμματος Erasmus+
“Social Inclusion of the Visually Impaired students through STEM projects”

Παρασκεύη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:30 – 20:30
Τοποθεσία: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών,
Ελευθερίου Βενιζέλου 210, Καλλιθέζα, Αθήνα, 176 75

Την δομή και τα τεκταινόμενα της εκδήλωσης μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, δηλώστε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στην ημερίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Αν δεν έχετε Facebook λογαριασμό απαντήστε μας σε αυτό το email ως εξής:
• Ενδιαφέρομαι
• Θα συμμετέχω
• Δεν θα συμμετέχω

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων που μας ενημερώνετε.

Gallery