Έρευνα "AI Tools for Teachers"

H e-Nable Grece σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια έρευνα που στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) από τους εκπαιδευτικούς. Η πολύτιμη συμβολή σας θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αποστολή μας να αξιολογήσουμε την ανάγκη δημιουργίας μιας δωρεάν εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα στεγάσει ένα ευρύ φάσμα αυτών των εργαλείων και θα παρέχει ολοκληρωμένους οδηγούς για τη χρήση τους.

Πιστεύουμε ότι κατανοώντας πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις διδακτικές προσπάθειες των εκπαιδευτών, μπορούμε να αναπτύξουμε μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες τους.  Εάν εργάζεστε ως εκπαιδευτικός σε οποιοδήποτε είδος και βαθμίδα σχολείου, παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνά μας. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να ολοκληρώσετε την έρευνά μας.  Η συμβολή σας είναι ανεκτίμητη για εμάς και εκτιμούμε ειλικρινά το χρόνο και τη δέσμευσή σας για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Μαζί, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για ένα πιο αποτελεσματικό και προσβάσιμο εκπαιδευτικό τοπίο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας