Δημόσια συζήτηση με θέμα: "Ασυνόδευτοι ανήλικοι θύματα διακίνησης και εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Ζητήματα προστασίας"

Η 12η Ιουνίου έχει οριστεί ως η παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική εργασία.

Η καταναγκαστική παιδική εργασία συνδέεται άρρηκτα με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. 

Σήμερα στη χώρα μας βρίσκονται περί τις 3000 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η πλειοψηφία των παιδιών αυτών έχει έρθει στην χώρα μας μέσα από δίκτυα παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Οι ελλείψεις του συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα μας έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των παιδιών αυτών σε συνθήκες πολύ δύσκολης επιβίωσης με αποτέλεσμα πάρα πολλά να βρίσκονται σε συνθήκη εργασιακής εκμετάλλευσης. 

Τεράστιες είναι και οι ελλείψεις σε σχέση με την πρόσβαση των παιδιών αυτών στη στέγη, στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και σε κάθε θεσμό προστασίας και πρόνοιας. 

Συχνά επίσης, τα παιδιά αυτά προέρχονται από χώρες που δεν θεωρούνται “χώρες ασύλου” και το σύστημα απονομής ασύλου τους αρνείται την χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε αυτή την βάση. Ωστόσο, διατυπώνονται νεότερες εκτιμήσεις και απόψεις σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά αυτά μπορούν να είναι υποκείμενα διεθνούς προστασίας καθώς η ένταξή τους σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα τα καθιστά ευάλωτα σε εκμετάλλευση και τα θέτει σε κίνδυνο.

Η ΑΡΣΙΣ ανοίγει την συζήτηση για την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, για τα ελλείματα του συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα μας, αλλά και για την ανάγκη νομικής στήριξης και προστασίας των παιδιών που είναι θύματα διακίνησης και εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

Ελπίζουμε να σας βρούμε συνεργάτες και πρωταγωνιστές.