Πρόσκληση συμμετοχής σε online εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του έργου Civilhood

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική ενότητα (3/5) των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων που υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου Civilhood με θεματική το “Νομικό πλαίσιο για την ένταξη των Ασυνόδευτων Ανηλίκων”, την Πέμπτη 06 Ιουλίου 2023 .

Η Επισκόπηση του νομικού συστήματος της χώρας υποδοχής, οι Διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων διαφόρων χωρών, καθώς και η Σημασία της γνώσης των  δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη χώρα υποδοχής ήταν μερικές από τις θεματικές της 3ης ενότητας με εισηγήτρια την κα. Παναγιώτα Μασουρίδου.

Η πρώτη εκπαίδευση είχε θεματική την ενδυνάμωση των επαγγελματιών στο ρόλο τους “Υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής προσέγγισης και διερευνώντας στερεότυπα, προκαταλήψεις και την έννοια του εθνοκεντρισμού”, με εισηγήτριες τις κ.κ. Ξένια Κουτεντάκη και Κωνσταντίνα Κράνου.

Η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση είχε ως θεματική την Καλλιέργεια Οριζόντιων Δεξιοτήτων για την ομάδα στόχο και εισηγήτρια την κα. Ξένια Κουτεντάκη.

Στις εκπαιδεύσεις συμμετέχουν εργαζόμενες και εργαζόμενοι από οργανώσεις και φορείς, επαγγελματίες που εμπλέκονται στην διαδικασία ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε κύκλο εκπαιδεύσεων, σχετικά με την υποστήριξη της μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ενηλικίωση και επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα ενδυνάμωσης και υποστήριξης του ασυνόδευτου ανήλικου πληθυσμού.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Επόμενη εκπαιδευτική ενότητα

13 Ιουλίου 2023, 10:00-15:00

  • Ενότητα: “Ηγλωσσικήεκπαίδευση και ο ρόλος της στην ένταξη Ασυνόδευτων Ανηλίκων”

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu3o8YO0KCXx7Zs1LAdU7S2rFbmt0KA63y2TMzGCeHBAZbwA/viewform

 

* Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ οι λεπτομέρειες (link της συνάντησης) θα σας αποσταλούν μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής και της συμπλήρωσης του επισυναπτόμενου εντύπου συναίνεσης. 

** το zoom Link της συνάντησης θα αποσταλεί, Τετάρτη, 12.07.2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις σελίδες του έργου:

https://civilhood.eu/

https://www.facebook.com/thecivilhoodproject

https://twitter.com/civilhoodEU